Майно підприємств

Страхування майна від вогню, стихійних лих і інших небезпек

Замовити послугу онлайн

Даний вид страхування є найбільш важливим для будь-якого підприємства, тому що дозволяє захистити від можливого збитку його майно, несприятливі події з яким можуть поставити під загрозу саме існування цього підприємства. У силу аналогічних обставин подібне страхування потребують і фізичні особи.

Об’єкти страхування:

 • нерухомість;
 • внутрішне оздоблення приміщень;
 • промислове устаткування;
 • меблі й офісна техніка;
 • комп’ютерна техніка;
 • товарні запаси;
 • інше майно.

Ризики, що приймаються на страхування:

 • пожежа, удар блискавки, вибух побутового газу, а також збитки, що відбулися внаслідок заходів щодо рятування майна, гасіння пожежі або попередження її поширення;
 • вибух парових казанів, газосховищ, газопроводів, машин, апаратів і інших аналогічних пристроїв;
 • стихійні явища (буря, вихор, ураган, смерч, провал ґрунту, повінь, оповзень, затоплення, злива, град, землетрус і т.п.);
 • падіння на застраховане майно пілотованих літальних апаратів або їхніх уламків;
 • пошкодження водою з різних каналізаційних, водопровідних, опалювальних систем і систем пожежогасіння;
 • крадіжка зі зломом, грабіж;
 • навмисні дії третіх осіб;
 • інші ризики за узгодженням сторін.

Страхова сума:

 1. Відновлювальна вартість майна. При страхуванні по відновлюваній вартості, при настанні страхової події, буде виплачуватися вартість відновлювальних видатків для приведення ушкодженого майна в стан, що передував страховому випадку (принцип «нове за старе»).
 2. Балансова (залишкова) вартість майна.
 3. Оціночна вартість майна — відповідно до оцінки експерта-оцінювача.
 4. Контрактна вартість майна — вартість доставки, включаючи вартість покупки, митних платежів, транспортних видатків.

Вартість страхування залежить від:

 • виконаних мір безпеки на об’єктах страхування;
 • розміру страхових сум;
 • величини погодженої франшизи;
 • ступеня схильності об’єктів, що страхуються, до ризиків;
 • переліку обраних ризиків;
 • кількості видів страхування, за якими клієнт є застрахованим в компанії.

Страхування здійснюється відповідно до «Правил добровільного страхування майна від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ» і «Правил добровільного страхування майна». Дані правила дозволяють створювати страхові продукти й покривати класичні набори ризиків у відповідності до міжнародної практики.

Досвід і знання фахівців СК «Країна» дають можливість оцінювати й приймати на страхування ризики по об’єктах, які перебувають не тільки на території України, але й за її межами.

Замовити послугу

У РОЗДІЛІ: