Новини

Відбулися загальні збори акціонерів ВАТ «СК «Краина»

03.05.2006

25 квітня відбулися загальні збори акціонерів ВАТ «СК «Країна». Зборами були розглянуті та затверджені річний звіт і баланс СК «Країна» за 2005 рік, звіт ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності підприємства. Відповідно до звіту, розмір нерозподіленого прибутку на кінець 2005 року склав 87,9 тис. грн. Загальними зборами акціонерів ухвалено рішення направити нерозподілений прибуток в розмірі 87,9 тис. грн. на формування резервного фонду. Дивіденди за підсумками роботи в 2005 році вирішено не нараховувати і не виплачувати.

Крім того, схвалене рішення про створення ряду відокремлених підрозділів і затверджені Положення цих підрозділів. Прийнято нову редакцію Статуту СК «Країна».

Наприкінці, підвівши підсумки, зборами прийнято рішення визнати роботу СК «Краина» в 2005 році задовільною.

У РОЗДІЛІ: