Новини

Відбулися річні збори акціонерів СК «Країна»

17.05.2007

30 квітня відбулися загальні збори акціонерів ВАТ «СК «Країна». Зборами були розглянуті та затверджені річний звіт і баланс компанії за 2006 рік, звіт ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності підприємства. Відповідно до звіту, розмір чистого прибутку на кінець 2006 року склав 6 414,2 тис. грн.

Зборами було прийняте рішення про нарахування дивідендів в розмірі 6 млн.грн. та про збільшення статутного фонду компанії до 16 млн.грн. за рахунок реінвестиції нарахованих дивідендів. Також вирішено спрямувати частину коштів отриманого чистого прибутку на створення резервного фонду в розмірі 414,2 тис.грн.

Учасники зборів ухвалили рішення щодо прийняття до складу Спостережної Ради СК «Країна» наступних осіб: Кононенко І. В., Зінчака А. Я.

Наприкінці, підвівши підсумки, збори прийняли рішення визнати роботу СК «Країна» в 2006 році задовільною.

У РОЗДІЛІ: