Новости

Страховая компания «Краина» получила рейтинг устойчивости Аа

25.09.2007

По результатам рейтинга, опубликованного в журнале «Эксперт-Украина» от 17 сентября 2007 года, СК «Краина» получила рейтинг устойчивости на уровне Аа по шкале РА «Эксперт-Рейтинг».

Присвоенная оценка означает приемлемый уровень устойчивости и указывает на хорошее финансовое состояние компании.

Агентство высоко оценило актуарную стратегию компании, ее уровень открытости. Также, по мнению агентства, наивысшей оценки заслуживают такие показатели компании как:

  • показатель дебиторской задолженности (соотношение между дебиторской задолженностью и собственным капиталом);
  • показатель риска страхования (соотношение между чистыми премиями и капиталом);
  • прирост чистого капитала;
  • показатель независимости от перестрахования;
  • показатель доходности инвестиций.

Методика рейтинговой оценки, которую использовали в рейтинге, основана на методике Госфинуслуг, утвержденной распоряжением № 3755 от 17 марта 2005 года.

В РАЗДЕЛЕ:

Новости

Підтверджено фінансовий рейтинг стійкості СК«Країна» ua AA + за національною шкалою

11.04.2019

1 квітня 2019 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення підтвердити рейтинг фінансової стійкості страховика ПАТ «СК «КРАЇНА» на рівні uaAA + за національною шкалою.

Страховик з рівнем рейтингу uaAA + характеризується дуже високою фінансовою стійкістю в порівнянні з іншими українськими страховими компаніями. Підтверджуючи рейтинг, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності страховика за 2018 рік, а також особливою і регулярною інформацією Компанії як емітента.

Таким чином, аналіз звітності та результатів роботи СК «КРАЇНА» за підсумками 2018 року показав: наявність високої капіталізації, хорошу ліквідність, збільшення ділової активності та зростання чистого прибутку Компанії.

В РАЗДЕЛЕ: