Новости

Новое назначение в СК «Краина»: работу сервисных подразделений возглавит Велишку Анна Владимировна

28.02.2008

26 февраля 2008 года было проведено общее собрание с участием руководителей всех подразделений головного офиса СК «Краина».

Поводом для собрания послужило назначение Велишку Анны Владимировны на пост заместителя Председателя Правления по сервису. На новом месте г-жа Велишку будет возглавлять работу сервисных обслуживающих подразделений СК «Краина».

Велишку Анна Владимировна начала свою деятельность в страховании в 2004 году с должности руководителя управления сервисной поддержки в ЗАО «УАСК АСКА». В 2006 году продолжила свою деятельность в СК «Авионика» на позиции заместителя Председателя Правления по развитию, а впоследствии возглавила эту компанию. За 4 года своей работы в страховых компаниях Анна Владимировна получила ценный опыт в организации качественного обслуживания клиентов, автоматизации бизнес-процессов, структурировании компании.

В РАЗДЕЛЕ:

Новости

Підтверджено фінансовий рейтинг стійкості СК«Країна» ua AA + за національною шкалою

11.04.2019

1 квітня 2019 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення підтвердити рейтинг фінансової стійкості страховика ПАТ «СК «КРАЇНА» на рівні uaAA + за національною шкалою.

Страховик з рівнем рейтингу uaAA + характеризується дуже високою фінансовою стійкістю в порівнянні з іншими українськими страховими компаніями. Підтверджуючи рейтинг, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності страховика за 2018 рік, а також особливою і регулярною інформацією Компанії як емітента.

Таким чином, аналіз звітності та результатів роботи СК «КРАЇНА» за підсумками 2018 року показав: наявність високої капіталізації, хорошу ліквідність, збільшення ділової активності та зростання чистого прибутку Компанії.

В РАЗДЕЛЕ:

Новости

МТСБУ оцінило діяльність страховиків-членів за 4 квартал 2018 року

29.03.2019

Ми високо цінуємо кожного клієнта, тому постійно вдосконалюємо нашу роботу та модернізуємо процеси.

Наші зусилля не є марними, саме тому МТСБУ оцінило рівень роботи компанії як «Високий», за показниками:
- загальна оцінка;
- якість врегулювання збитків;
- відсутність скарг від потерпілих та страхувальників.

Дякуємо за довіру!

В РАЗДЕЛЕ: