Новини

СК «Країна» розпочала співпрацю з СК “Європейське туристичне страхування”

24.02.2010

СК «Країна» уклала договір про співробітництво із
ЗАТ “Європейське туристичне страхування». В рамках співпраці, СК «Країна»
буде пропонувати своїм клієнтам поліси комплексного страхування для
подорожуючих від «ЄТС»: комплексне страхування подорожуючих по Україні, за
кордоном України і комплексне страхування ділових поїздок.

Комплексне страхування подорожуючих за кордон і по
території України забезпечує комплексний особистий і майновий захист подорожуючих,
включає в себе обов’язкові види страхування, наявність яких вимагає Закон
України «Про туризм», а також, у випадку поїздок за кордон, є одним з
документів, необхідних для отримання в’їзної візи до більшості держав світу.
Комплексне страхування ділових поїздок розроблено спеціально для компаній,
співробітники яких здійснюють багаторазові ділові поїздки протягом року,
забезпечує їх комплексну особистий і майновий захист під час поїздок за кордон
та по Україні, з урахуванням специфіки ділових поїздок.

Придбати поліс страхування подорожуючих від «ЄТС»
можна у всіх підрозділах СК «Країна», розташованих в усіх обласних, а також
більшості районних центрів України.

СК «Країна» сподівається, що це співробітництво
буде успішним і взаємовигідним і дозволить надавати клієнтам компанії  ще більше продуктів і послуг, яких вони
потребують.

Довідка:
ЗАТ «Європейське туристичне страхування» -
єдина в Україні компанія зі спеціалізацією в сфері туристичного страхування.

Акціонерами «ЄТС»  є: італійський
страховий концерн «Дженералі Груп» (Generali Group) і німецька перестрахувальна
компанія Мюніх Ре (Munich Re).

Родоначальником «ЄТС» була і є австрійська
страхова компанія «Європейше Райзеферзіхерунг АГ» (Відень), яка розпочала свою
діяльність 101 рік тому зі страхування багажу. На сьогодні ця компанія є
лідером у сфері туристичного страхування Австрії.

Подібні спеціалізовані компанії були створені
концерном «Дженералі Груп» і «Мюніх Ре» ще в 19-ти країнах Європи. Усі вони
входять в єдину групу компаній, об’єднаних під загальною назвою Група
Європейського Туристичного Страхування (ETI Group). Протягом десятиліть ці
компанії успішно співпрацюють між собою, обмінюються інформацією, приймають
участь у міжнародних тендерах, надають одна одній допомогу у швидкому та
ефективному врегулюванні великих страхових подій.

Асистуючою компанією, яка надає весь спектр послуг, закладених у
програми страхування «ЄТС», 24 години на добу в будь-якому куточку земної кулі,
є найбільша асистуюча компанія в світі «Європа Асистанс» («Europ Assistance»).
Ця компанія також належить італійському концерну «Дженералі Груп».

У РОЗДІЛІ:

Новини

ПАТ СК «Країна» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2018 рік

20.12.2018

Послуги з аудиту – аудиторська перевірка повного пакету річної окремої та консолідованої фінансової звітності Замовника за 2018 звітний рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Замовника на 31.12.2018р, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, з наданням аудиторських звітів про фінансовий стан до Національної комісії, що здійснює державне  регулювання у сфері ринків фінансових послуг та до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку станом на 31.12.2018 року  (окрема та консолідована звітність)

  • Основні відомості про замовника
Повне найменування ПУБЛІЧНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ  «КРАЇНА»
Скорочене найменування ПАТ «СК «КРАЇНА»
Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, зазначений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 20842474
Дата та орган державної реєстрації  08.08.1994 р., Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
Місцезнаходження 04176, м. Київ, Подільський район, вул. Електриків, буд. 29А
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про Товариство 04.11.2004, 1 415 120 0000 001765, Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
Основні види діяльності 65.12      Інші види страхування, крім страхування життя
Загальна вартість активів (валюта балансу) станом на 01.01.2018 року/ на 30.09.2018 року , тис. грн. 239426/229263
Страхові премії за 9 місяців 2018 року, тис. грн. 228799
Чисті зароблені страхові премії за 9 місяців 2018 року, тис. грн. 223111
Кількість штатних працівників 321
Кількість ліцензій 27
Кількість структурних підрозділів 36
Кількість дочірних компаній 2
  • Вимоги до аудитора :

- наявність Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України;

- наявність  Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- наявність  Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видане згідно розпорядження  Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

- репутація на ринку;

- наявність  в реєстрі суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

- наявність Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, видане рішенням Аудиторської палати України.

  • Дати та строки:

- Період, що перевіряється 01.01.2018 -31.12.2018

- Період перевірки 10.01.2019-31 .03.2019

- Термін надання аудиторських висновків 31.03.2019

- Дата оголошення конкурсу – 20.12.2018

- Період приймання пропозицій – 20.12.2018-26.12.2018

- Дата рішення  щодо призначення аудитора – 28.12.2018

  • Конкурентні переваги:

- досвіт роботи;

- репутація на ринку;

- цінова пропозиція

Для участі в конкурсі пропозиції від аудиторських фірм приймаються на електронну адресу члена наглядової ради  E.Pustovalova@krayina.com в такому складі:

- Комерційна пропозиція з зазначенням ціни послуг;

- Лист-запевнення  щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”:

- Скан копія Свідоцтва про реєстрацію;

- Скан копія Свідоцтва Аудиторської палати;

- Скан копія Свідоцтва контролю якості;

- Скан копії сертифікатів аудиторів.

У РОЗДІЛІ:

Новини

Введення воєнного стану не вплине на роботу СК «Країна»

29.11.2018

26 листопада 2018 року Верховною Радою України затверджено Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні». Воєнний стан вводиться в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

Введення воєнного стану в окремих областях України не впливає на виконання зобов’язань за укладеними договорами страхування. Як правило, договір страхування містить виключення із страхових випадків у разі наявності причинно-наслідкового зв’язку між введеним воєнним станом та нанесенням збитків.

Таким чином, на територіях, де введено воєнний стан, ПАТ «СК «Країна» виконує свої зобов’язання відповідно до укладених договорів страхування та вимог чинного законодавства України.

У РОЗДІЛІ:

Новини

Страхова компанія «Країна» збільшила обсяг страхових премій у вересні

24.10.2018

ПАТ «Страхова компанія «Країна» у вересні 2018 році збільшила обсяг премій на 19% у порівнянні з вереснем 2017. Всього за перший місяць осені СК «Країна» отримала 26 304 445грн. страхових платежів.

По обов’язковому страхуванню авто цивільної відповідальності страховик отримав 6 678 687грн. премій.

Платежі по КАСКО зросли на 17% у порівнянні з минулим роком та склали 4 793 611грн.

На 33% збільшилися премії по добровільному медичному страхуванню. СК «Країна», яка входить у ТОП-10 за цим видом страхування, прийняла від корпоративних клієнтів 10 042 631грн. платежів.

Виплати СК «Країна» за вересень зросли на 24% і склали 12 077 273грн.

Всього з початку року ПАТ «Страхова компанія «Країна» виплатила 120 642 197грн. відшкодувань.

У РОЗДІЛІ:

У РОЗДІЛІ:

У РОЗДІЛІ: