Особисте страхування

Програма страхування «Критичні захворювання»

Замовити послугу онлайн

Програма страхування «Критичні захворювання»

Програма «Критичні захворювання» – комплексна програма добровільного медичного страхування та страхування від нещасних випадків, яка передбачає грошову компенсацію Застрахованій особі у випадку гострого/хронічного захворювання або нещасного випадку.

Умови страхування

 • Територія дії Договору страхування – Україна.
 • Строк дії страхового захисту -  1 рік.
 • Страхова сума  – 5 000,00 ,10 000,00 або 15 000,00 грн. на вибір Страхувальника.
 • Страховий платіж: від 15,00 грн. на рік;

Страхові випадки:

 • Смерть (загибель) внаслідок нещасного випадку;
 • Встановлення інвалідності 1,2 або 3 групи (в тому числі, зміна групи інвалідності на вищу) внаслідок нещасного випадку;
 • Травматичне ушкодження внаслідок нещасного випадку;
 • Смерть внаслідок захворювання;
 • Встановлення інвалідності 1, 2 або 3 групи (в тому числі, зміна групи інвалідності на вищу) внаслідок захворювання;
 • Захворювання однією із хвороб, що вимагає амбулаторного або стаціонарного лікування не менше п’яти днів;

Захворювання вперше виявлені під час дії договору страхування:

 • інфаркт міокарду;
 • порушення мозкового кровообігу (інсульт);
 • злоякісне новоутворення;
 • цукровий діабет;
 • розповсюджений перитоніт;
 • гостра ниркова недостатність;
 • розсіяний склероз;
 • панкреонекроз;
 • туберкульоз.

При настанні страхового випадку Страхувальник (Застрахована особа) повинен повідомити Страховика про настання страхового випадку протягом двох робочих днів по телефону 0-800-500-467 або 890 з мобільного.

Страхова виплата здійснюється на підставі заяви Страхувальника (Застрахованої особи), Вигодонабувача (спадкоємців Застрахованої особи), всіх необхідних, належним чином оформлених документів, що підтверджують факт настання страхового випадку.

Переваги: 

 • грошова компенсація у випадку захворювання або наслідків нещасного випадку;
 • мінімізація матеріальних витрат, пов’язаних з витратами на лікування або непрацездатність.
 • У будь-якому випадку представник СК “Країна” відповість на всі Ваші запитання, надасть додаткову інформацію та підбере для Вас та Вашого колективу оптимальний варіант страхування, який задовольнить саме Вас.

Замовити послугу

У РОЗДІЛІ:

Замовити поліс

Програма страхування “Український турист”

Замовити послугу

Програма страхування  «Український турист»  передбачає страхування туристів, які подорожують та відпочивають по Україні, від нещасних випадків, гострих захворювань, травм, котрі потребують невідкладної медичної допомоги. Розроблена спеціально для туристів, які бажають забезпечити свій відпочинок від непередбачених випадків. Страховий захист діє по всій території України, цілодобово. Розрахована на людей віком від 1 до 70 років.

Страховими випадками визнаються наступні події:

1.1. Факт отримання екстреної медичної допомоги та/або необхідних медикаментів та матеріалів Застрахованою особою, у період дії Договору, в медичному закладі та/або аптеці, з приводу:
- гострого захворювання;
- загострення хронічного захворювання;
- нещасного випадку.

1.2. Первинна інвалідність, встановлена Застрахованій особі внаслідок нещасного випадку, що стався протягом дії Договору страхування. У разі встановлення Застрахованій особі інвалідності умовами Договору страхування передбачені наступні розміри страхових виплат:

1.2.1. І група інвалідності — 90 (дев‘яносто) % страхової суми;

1.2.2. II група інвалідності — 75 (сімдесяти п‘яти) % страхової суми;

1.2.3. III група інвалідності — 50 (п’ятдесят) % страхової суми.

1.3. Смерть Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку, що стався протягом дії Договору страхування. В цьому разі вигодонабувач або спадкоємці Застрахованої особи отримують  100 % страхової суми .

Вартість програми страхування залежить від кількості днів подорожі Застрахованої особи, віку Застрахованої особи та інших чинників. Страховий платіж коливається від 0,80 до 1,90 грн. на день для однієї особи.

Замовити послугу

У РОЗДІЛІ:

Замовити поліс

Страхування здоров’я на випадок хвороби

Замовити послугу онлайн

Цей вид страхування передбачає  грошову компенсацію  від страхової компанії  у випадку захворювання.

Позитивними рисами  страхування здоров’я  є те, що воно дозволяє істотно знизити фінансові витрати Вашої організації на виділення матеріальної допомоги для лікування співробітників. Також, впровадження страхування здоров‘я якісно поліпшує систему соціальної захищеності Вашого колективу. Для застрахованого такий вид страхування дасть реальну можливість одержати грошову компенсацію від страхової компанії у випадку захворювання, що компенсує витрати на лікування або незароблений дохід.

Страховими випадками  визнаються наступні події:

1. Захворювання Застрахованої особою однією із визначених у договорі страхування хворобою. Страхова сума може бути від 1000 до 100 000 грн., за Вашим бажанням.

2. Первинна інвалідність, встановлена Застрахованій особі внаслідок первісного захворювання Застрахованої особи хворобою, що передбачена програмою страхування.

У разі встановлення Застрахованій особі  3 групи інвалідності  вона отримує  50  (п’ятдесят)%  від страхової суми,

 • інвалідності 2 групи  —  70 (сімдесят)%  від страхової суми;
 • інвалідності 1 групи  —  100 (сто)%  від страхової суми.

3.   Смерть  Застрахованої особи внаслідок первісного захворювання Застрахованої особи хворобою. В цьому разі Спадкоємці Застрахованої особи отримують  100 %  страхової суми.

Ви можете обирати варіанти страхування (певні класи захворювань):

 • Інфекційні і паразитарні хвороби;
 • Новоутворення;
 • Хвороби ендокринної системи, розлади харчування, порушення обміну речовин та імунітету;
 • Хвороби крові та кровотворних органів;
 • Хвороби нервової системи та органів чуття;
 • Хвороби системи кровообігу;
 • Хвороби органів дихання;
 • Хвороби органів травлення;
 • Хвороби сечостатевої системи;
 • Ускладнення вагітності, пологів та післяпологового періоду;
 • Хвороби шкіри та підшкірної клітковини;
 • Хвороби кістково-м’язової системи і сполучної тканини;
 • Хвороби ротової порожнини та зубів;
 • Окремі класи хвороб (туберкульоз, психічні розлади, ВІЛ – інфекція).

Термін дії Договору страхування, як правило, 1 рік.

Внесення страхового платежу можливо:

 • помісячно;
 • поквартально;
 • 1 раз на півроку;
 • одноразово.

У будь-якому випадку представник СК “Країна” відповість на всі Ваші запитання, надасть додаткову інформацію та підбере для Вас та Вашого колективу оптимальний варіант страхування, який задовольнить саме Вас.

Замовити послугу

У РОЗДІЛІ:

Замовити поліс

НВ для колективів

Замовити послуги онлайн

Одним із найпопулярніших страхових продуктів для колективу є страхування від нещасних випадків.

Страховими випадками є нещасні випадки, які сталися під час дії Договору страхування, та призвели до:

 • Смерті Застрахованої особи;
 • Постійної втрати Застрахованою особою або зниження її працездатності з встановленням інвалідності (або зміна групи інвалідності на вищу);
 • Травматичного ушкодження Застрахованої особи або порушення функцій її організму;
 • Тимчасової втрати працездатності Застрахованої особи.

СК «Країна» пропонує страхування по будь-якому із випадків, перелічених вище, або по декількох одночасно.

При настанні смерті Застрахованої особи Вигодонабувачеві (спадкоємцям Застрахованої особи) виплачується 100% страхової суми.

Постійна втрата працездатності — це незворотна втрата функцій організму Застрахованої особи, які повністю не відновлюються. Постійна втрата працездатності повинна бути підтверджена встановленням інвалідності 1-ой групи внаслідок нещасного випадку. При настанні постійної втрати працездатності або зниженні працездатності із встановленням інвалідності страхова виплата здійснюється Застрахованій особі в розмірі:

 • при встановленні першої групи інвалідності — 90% страхової суми;
 • при встановленні другої групи інвалідності — 75% страхової суми ;
 • при встановленні третьої групи інвалідності — 50% страхової суми.

При травматичному ушкодженні розмір страхової виплати встановлюється у відсотках від страхової суми за даним видом страхових випадків лікарем-експертом (експертною комісією) СК «Країна» відповідно до Правил страхування від нещасних випадків на підставі довідки лікувально-профілактичного закладу, як правило, без огляду Застрахованої особи.
Страховий захист надається цілодобово, по всій території України. Термін дії Договору страхування, як правило, 1 рік.

В залежності від часу дії Договору страхування, можна обрати 4 наступні варіанти:

 • протягом 24-х годин у добу; при цьому місце знаходження Застрахованої особи не обмежується ;
 • під час виконання службових обов’язків, під час навчальних занять, під час знаходження в дошкільній дитячій установі, у тому числі при слідуванні на роботу (до місця навчання, дошкільної дитячої установи) і з роботи (місця навчання, дошкільної дитячої установи);
 • під час виконання службових обов’язків (незалежно від місця знаходження стосовно розташування постійного робочого місця), під час навчальних занять, під час знаходження в дошкільній дитячій установі
 • протягом доби за винятком проміжку часу виконання службових обов’язків по місцю працевлаштування

Розмір страхового тарифу також залежить від:

 • обраного варіанта страхування;
 • роду занять Застрахованої особи;
 • території страхування;
 • періоду страхування;
 • кількості Застрахованих осіб.

Страхова компанія «Країна» буде рада розробити для Вас індивідуальну страхову програму захисти колективу.

У РОЗДІЛІ:

У РОЗДІЛІ:

У РОЗДІЛІ:

У РОЗДІЛІ: