Новини

ПАТ СК «Країна» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2018 рік

20.12.2018

Послуги з аудиту – аудиторська перевірка повного пакету річної окремої та консолідованої фінансової звітності Замовника за 2018 звітний рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Замовника на 31.12.2018р, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, з наданням аудиторських звітів про фінансовий стан до Національної комісії, що здійснює державне  регулювання у сфері ринків фінансових послуг та до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку станом на 31.12.2018 року  (окрема та консолідована звітність)

  • Основні відомості про замовника
Повне найменування ПУБЛІЧНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ  «КРАЇНА»
Скорочене найменування ПАТ «СК «КРАЇНА»
Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, зазначений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 20842474
Дата та орган державної реєстрації  08.08.1994 р., Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
Місцезнаходження 04176, м. Київ, Подільський район, вул. Електриків, буд. 29А
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про Товариство 04.11.2004, 1 415 120 0000 001765, Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
Основні види діяльності 65.12      Інші види страхування, крім страхування життя
Загальна вартість активів (валюта балансу) станом на 01.01.2018 року/ на 30.09.2018 року , тис. грн. 239426/229263
Страхові премії за 9 місяців 2018 року, тис. грн. 228799
Чисті зароблені страхові премії за 9 місяців 2018 року, тис. грн. 223111
Кількість штатних працівників 321
Кількість ліцензій 27
Кількість структурних підрозділів 36
Кількість дочірних компаній 2
  • Вимоги до аудитора :

- наявність Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України;

- наявність  Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- наявність  Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видане згідно розпорядження  Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

- репутація на ринку;

- наявність  в реєстрі суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

- наявність Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, видане рішенням Аудиторської палати України.

  • Дати та строки:

- Період, що перевіряється 01.01.2018 -31.12.2018

- Період перевірки 10.01.2019-31 .03.2019

- Термін надання аудиторських висновків 31.03.2019

- Дата оголошення конкурсу – 20.12.2018

- Період приймання пропозицій – 20.12.2018-26.12.2018

- Дата рішення  щодо призначення аудитора – 28.12.2018

  • Конкурентні переваги:

- досвіт роботи;

- репутація на ринку;

- цінова пропозиція

Для участі в конкурсі пропозиції від аудиторських фірм приймаються на електронну адресу члена наглядової ради  E.Pustovalova@krayina.com в такому складі:

- Комерційна пропозиція з зазначенням ціни послуг;

- Лист-запевнення  щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”:

- Скан копія Свідоцтва про реєстрацію;

- Скан копія Свідоцтва Аудиторської палати;

- Скан копія Свідоцтва контролю якості;

- Скан копії сертифікатів аудиторів.

У РОЗДІЛІ: