Страховий випадок

Підстави для відмови

Згідно статті 26 закону України «Про страхування», страхове відшкодування не сплачується у разі:

  • Навмисних дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, спрямованих на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням ними громадянського чи службового обов’язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, встановлюється відповідно до чинного законодавства України;
  • Вчинення страхувальником-громадянином або іншою особою, на користь якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;
  • Подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об’єкт страхування або про факт настання страхового випадку;
  • Отримання страхувальником повного відшкодування збитків за майновим страхуванням від особи, винної у їх заподіянні;
  • Несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;
  • Інших випадків, передбачених законодавством України або умовами договору страхування.

У РОЗДІЛІ: