Справочник клиента

Публічна інформація

Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Адреса: 01001, м. Київ-1, вул. Б. Грінченка, 3
Телефони: (044) 234-39-46; (044) 235-51-31; (044) 235-70-71; (044) 235-53-37.
Механізм захисту прав споживачів фінансових послуг:
Реквізити органів з питань захисту прав споживачів:
Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів (Центральний апарат).
Адреса: 03680, м.Київ-150, вул. Горького, 174
Телефони: (044) 528-05-53; (044) 528-94-38; (044) 528-54-33; (044) 528-94-36.
Інспекція з питань захисту прав споживачів у м. Києві:
04070 м. Київ, вул. Терьохіна, 8-А
E-mail: mkyiv_zah@ukr.net
тел./факс: (044) 417-21-01, 463-79-72
Контактні дані інших територіальних підрозділів Держспоживінспекції можна знайти на сторінці офіційного сайту Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів: http://www.consumer.gov.ua

Рішення про виплату/відмову у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржене до Страховика, в тому числі в порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян». Спірні питання по договору страхування розв’язуються шляхом переговорів. Якщо переговори по спірним питанням не призведуть до обопільної домовленості сторін, вирішення суперечок здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.

В АТ «СК «Країна» наявні гарантійні фонди, сформовані відповідно до вимог чинного законодавства України.

Внесення змін та доповнень до договору страхування, порядок розірвання чи припинення договору страхування, порядок дострокового припинення договору страхування на вимогу Страхувальника регулюється чинним законодавством України, зокрема, але не виключно, Цивільним кодексом України, Законом України «Про страхування», Законом України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» тощо, та Правилами страхування, на підставі яких укладається відповідний договір страхування.

В РАЗДЕЛЕ: