Майно підприємств

Страхування майна та будівельно-монтажних ризиків

Замовити страхову послугу

Цей вид страхування набуває особливого значення при будівництві складних об’єктів транспортної інфраструктури (мостів, каналів, аеропортів, залізниць), багатоповерхових будинків, виробничих комплексів, встановленні та запуску високотехнологічного обладнання.

Об’єкти страхування

 • елементи будівельно-монтажних робіт (матеріали й конструкції, витрати на заробітну плату, перевезення, митні збори);
 • обладнання, що монтується;
 • устаткування, за допомогою якого проводяться будівельно-монтажні роботи;
 • тимчасові будинки й спорудження;
 • власність замовника на будівельному майданчику;
 • видатки по розчищенню території внаслідок страхового випадку.

Ризики, що приймаються на страхування:

 • пожежа, вибух, удар блискавки;
 • стихійні лиха (буря, вихор, ураган, смерч, осідання ґрунту, повінь, зсув, затоплення, злива, град, землетрус і т.п.);
 • падіння на застраховане майно пілотованих літальних апаратів або їхніх уламків;
 • дія електричного струму (коротке замикання, атмосферний розряд і т.п.);
 • помилки й недбалість при проведенні робіт;
 • аварії внаслідок дефектів матеріалів і встаткування;
 • падіння предметів;
 • підвищений або знижений тиск, розрив ланцюгів і тросів;
 • крадіжка зі зломом, грабіж;
 • навмисні дії третіх осіб;
 • аварії або механічні ушкодження з інших причин.

За узгодженням зі Страхувальником страховий захист діє протягом періоду:

 • вивантаження на будівельній або монтажній площадці й попереднього складування;
 • проведення робіт;
 • приймання-випробувань спорудженого об’єкта.

Крім того, якщо з причин, що не залежать від Страхувальника, роботи будуть зупинені на період не більше трьох місяців, договір страхування буде припинений на зазначений період і знову набуде чинності при поновленні будівельно-монтажних робіт зі збільшенням періоду страхування на строк зупинки робіт без оплати додаткової страхової премії.

Вартість страхування залежить від:

 • складності будівництва або монтажу конкретного об’єкта;
 • розміру страхових сум;
 • розміру погодженої франшизи;
 • досвіду роботи компаній-підрядників і виробників обладнання по будівництву або монтажу аналогічних об’єктів.

Страхування здійснюється згідно до правил добровільного страхування майна при виконанні будівельно-монтажних робіт, розроблених відповідно до міжнародних стандартів.

Досвід і знання фахівців СК «Країна» дають можливість оцінювати й приймати на страхування ризики будівництва й монтажу об’єктів будь-якої складності, які знаходяться не тільки на території України, але й за її межами.

У РОЗДІЛІ: