Ответственность

Страхування відповідальності перед третіми особами

Замовити страхову послугу

Страхування відповідальності є надійним способом захисту майнових інтересів підприємств і фізичних осіб, і пов’язано з обов’язком відшкодувати збиток, заподіяний майну, життю або здоров’ю третіх осіб. Страховий захист може поширюватися на цивільну відповідальність, пов’язану як із приватним життям страхувальника, так і з підприємницькою діяльністю.

Об’єктом страхування є цивільна відповідальність страхувальника за збиток, нанесений здоров’ю, життю або майну третіх осіб.

Страхові ризики:

  • заподіяння збитку життю, здоров’ю фізичних осіб;
  • заподіяння збитку майну фізичних і юридичних осіб.

Страховим випадком є подія, передбачена договором страхування або законодавством, що відбулася, і з настанням якої виникає обов’язок страховика здійснити виплату відшкодування третій особі.

Страхова сума  вказується в договорі страхування і є граничною сумою виплат страхового відшкодування (лімітом відповідальності) по кожному страховому випадку й по всіх випадках за період страхування:

  • за шкоду, нанесену життю й здоров’ю — відповідно до діючого законодавства України на момент укладання договору страхування;
  • за шкоду, нанесену майну — відповідно до дійсної вартості майна, якому може бути нанесена шкода.

Вартість страхування залежить від:

  • результатів аналізу заповненої заяви на страхування;
  • розміру страхових сум (ліміту відповідальності);
  • рівня франшизи (розміру збитків, які несе сам клієнт);
  • дотримання мір безпеки на об’єктах страхування;
  • виду діяльності страхувальника;
  • переліку обраних ризиків.

Страхування здійснюється згідно правил страхування відповідальності перед третіми особами страхової компанії «Країна». Дані правила дозволяють створювати страхові продукти й покривати класичні набори ризиків у відповідності із міжнародною практикою.

У РОЗДІЛІ: