Замовити поліс

Програма страхування “Український турист”

Замовити послугу

Програма страхування  «Український турист»  передбачає страхування туристів, які подорожують та відпочивають по Україні, від нещасних випадків, гострих захворювань, травм, котрі потребують невідкладної медичної допомоги. Розроблена спеціально для туристів, які бажають забезпечити свій відпочинок від непередбачених випадків. Страховий захист діє по всій території України, цілодобово. Розрахована на людей віком від 1 до 70 років.

Страховими випадками визнаються наступні події:

1.1. Факт отримання екстреної медичної допомоги та/або необхідних медикаментів та матеріалів Застрахованою особою, у період дії Договору, в медичному закладі та/або аптеці, з приводу:
- гострого захворювання;
- загострення хронічного захворювання;
- нещасного випадку.

1.2. Первинна інвалідність, встановлена Застрахованій особі внаслідок нещасного випадку, що стався протягом дії Договору страхування. У разі встановлення Застрахованій особі інвалідності умовами Договору страхування передбачені наступні розміри страхових виплат:

1.2.1. І група інвалідності — 90 (дев‘яносто) % страхової суми;

1.2.2. II група інвалідності — 75 (сімдесяти п‘яти) % страхової суми;

1.2.3. III група інвалідності — 50 (п’ятдесят) % страхової суми.

1.3. Смерть Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку, що стався протягом дії Договору страхування. В цьому разі вигодонабувач або спадкоємці Застрахованої особи отримують  100 % страхової суми .

Вартість програми страхування залежить від кількості днів подорожі Застрахованої особи, віку Застрахованої особи та інших чинників. Страховий платіж коливається від 0,80 до 1,90 грн. на день для однієї особи.

Замовити послугу

У РОЗДІЛІ: