Страховий випадок

Застраховано Ваше майно

У разі пошкодження застрахованого майна в результаті настання страхового випадку (а саме: знищення, пошкодження, втрата застрахованого майна в результаті пожежі, залиття, викрадення або внаслідок стихійних явищ) Вам необхідно:

 • Вжити заходи щодо ліквідації аварій або зменшення розміру збитку: викликати пожежну охорону, аварійну бригаду, МВС, інші державні компетентні органи.
 • Негайно повідомити страховика СК «Країна» за телефоном:  (044) 590-48-00, 0-800-500-467 .
 • Протягом 3-х робочих днів з дати настання страхового випадку надати особисто, факсом, поштовим зв’язком або телеграфом на адресу Страховика  заяву (повідомлення) про настання страхового випадку.

Страховий випадок за ризиком — «Пожежа»:

 • Викликати державну пожежну охорону.
 • Вжити необхідних заходів для проведення співробітниками державної пожежної охорони детального огляду пошкодженого майна та з’ясування дійсної причини виникнення пожежі. Детальна інформація про причини та обставини пожежі повинна бути зафіксована в акті огляду (висновок пожежної експертизи або дослідження щодо причин, а також обставин події).
 • По можливості здійснити фото або відеозйомку пошкодженого майна.

Страховий випадок за ризиком — «Залиття водою» (вплив рідини):

  • Викликати повноважну комісію з ЖЕКу для складання акту огляду пошкодженого майна.
  • Під час огляду та складання акту повинна бути присутня винна сторона (якщо вона є), яка зобов’язана підписати складений комісією ЖЕКу акт огляду.
  • У разі, якщо винна сторона відмовляється підписати складений акт, необхідно скласти протокол, в якому обов’язково зазначається причина відмови винної сторони підписувати складений акт.

Страховий випадок за ризиком — «Протиправні дії третіх осіб»:

 • Подати заяву про події до компетентних державних органів МВС та викликати їх представників на місце події.
 • Не змінювати картину місця події до прибуття працівників МВС, за винятком випадків вжиття заходів безпеки або заходів, спрямованих на запобігання збільшення збитку.

Заява про настання страхового випадку

У РОЗДІЛІ: