Страховий випадок

Застраховане Ваше здоров’я

Страховий випадок —  подія, передбачена договором страхування та внаслідок якої настає обов’язок СК «Країна» здійснити виплату страхового відшкодування. У випадку добровільного медичного страхування — це гостре захворювання або загострення хронічного захворювання.

Ви застраховані від нещасного випадку?

У триденний термін Застрахована особа всіма доступними шляхами (телефонним дзвінком, факсом і т.д.) повинна повідомити в СК «Країна» про настання страхового випадку. Ваше повідомлення фіксується працівниками СК «Країна». Працівник СК «Країна» зорієнтовуе Ваші дії далі, що робити і які документи необхідно збирати, також відповідає на Ваші запитання.

Потрібно написати  Заява про визнання події страховою  у регіональному відділі продажу Вашого міста, або головному офісі в м. Києві.

Заява  — письмова заява Заявника за договором особистого страхування про причини та обставини страхового випадку та про здійснення страхової виплати за формою, встановленою СК «Країна».

Заявник —  страхувальник та/або третя особа, які звертаються до СК «Країна» щодо виплати страхового відшкодування за договорами добровільного особистого страхування (а саме: страхувальник, який уклав договір страхування з СК «Країна», який є чинним на момент настання події, застрахована за договором страхування третя особа, представник страхувальника, уповноважений згідно з вимогами чинного законодавства України, Вигодонабувач).

Крім Заяви Застрахована особа повинна надати:

 • Копію паспорта.
 • Копію ідентифікаційного номеру.
 • Копію платіжної картки (у разі перерахування відшкодування на картку).
 • Довідку медичного закладу про нещасний випадок, завірену підписом і печаткою та/або Акт про нещасний випадок виробничого або невиробничого характеру.

Ви застраховані по добровільному медичному страхуванню?

При настанні страхового випадку Ви маєте зателефонувати в медичний асистанс СК «Країна» (цілодобово) за телефоном в Києві  (044) 590-48-00  або  0-800-500-467  (безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні), назвати свої прізвище, ім’я, по-батькові, індивідуальний номер застрахованого (написаний на пластиковій картці), висловити свої скарги, назвати номер телефону, по якому можна зв’язатися з Вами. Лікар — координатор асистансу надасть всю необхідну інформацію про організацію медичної допомоги, як то: викличе швидку допомогу, лікаря додому, організує лікування, доставку медикаментів або відпуск їх в аптеці. В цьому випадку Ви не сплачуєте за надану Вам допомогу та ліки.

В екстрених випадках, коли Ви з якоїсь причини не звернулись за допомогою до медичного асистансу і придбали медикаменти та сплатили діагностичні обстеження за власний кошт, для підтвердження факту настання страхового випадку й повернення вартості медикаментів і медичних послуг Ви маєте надати в СК «Країна» наступні документи:

 • Заяву на відшкодування страхового випадку  за формою, встановленою СК «Країна» (написати в офісі СК «Країна»).
 • Копію паспорта.
 • Копію ідентифікаційного номеру.
 • Копію платіжної картки (у разі перерахування відшкодування на картку).

Для відшкодування вартості медикаментів Вам необхідно надати такі документи:

 • при стаціонарному лікуванні — виписка з історії хвороби, виписний епікриз, де вказується діагноз, строки лікування, перелік медикаментів, дозування й кількість. Документи повинні бути завірені штампом і печаткою лікувальної установи, підписом і печаткою лікаря та/або завідуючого відділенням;
 • при амбулаторному лікуванні — виписка з амбулаторної карти, довідка, завірена лікувальною установою, рецепти на медикаменти, оформлені у встановленому порядку. До цих документів повинні додаватися аптечні фіскальні та товарні чеки, оформлені у встановленому порядку. Дата видачі товарного і фіскального чека повинні збігатися.

Для відшкодування вартості медичних послуг Вам необхідно надати такі документи:

 • направлення на даний вид медичних послуг; фіскальний чек (прибутковий касовий ордер, розрахункова квитанція) з найменуванням послуги і її сплаченої вартості; результат лікування або обстеження, оформлений належним чином з підписом і печаткою лікаря, підписом зав. відділенням і печаткою лікувальної установи.

Заява про визнання події страховою  

Заява на відшкодування страхового випадку  

У РОЗДІЛІ: