Страховий випадок

Застраховано вантажі

 • При настанні страхового випадку для оперативного врегулювання події негайно повідомте СК «Країна» про це, зателефонувавши за номером в Києві (044 590- 48- 00  або  0-800-500-467 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні) або надішліть електронною поштою заяву (повідомлення) за встановленою формою ( заповнити форму ), або повідомте центральний офіс Вашої компанії та надайте інформацію про причини та обставини страхового випадку з метою подальшої передачі такої інформації до СК «Країна».
 • Отримайте рекомендації спеціалістів СК «Країна» щодо подальших дій.
 • Подайте  письмову заяву  (або письмове повідомлення) до СК «Країна» про настання страхового випадку протягом 2 (двох) робочих днів після настання події.
 • Отримайте всю можливу інформацію про інших учасників події (зокрема, відомості про транспортні засоби, осіб, яким належали транспортні засоби, а також дані договорів страхування, назву i адресу страховика іншої сторони, якщо такі договори існують), у разі зіткнення транспортного засобу, яким перевозиться вантаж, з іншими транспортними засобами.
 • Обов’язково повідомте відповідні компетентні державні органи про настання страхового випадку та намагайтеся забезпечити документальне оформлення цієї події.
 • За умови попереднього узгодження з СК «Країна», збережіть до прибуття державних компетентних органів або уповноваженого представника СК «Країна» та пред’явіть пошкоджений вантаж чи залишки від нього в тому стані, в якому вони були після події. Якщо пошкодження були виявлені після розвантаження, негайно повідомте про такі пошкодження та надайте уповноваженому представнику СК «Країна» можливість оглянути пошкоджений вантаж. Зміна картини збитку припустима тільки в тому випадку, якщо це продиктовано вимогами безпеки та сприяє зменшенню розміру збитку.
 • Пам’ятайте, в разі неможливості забезпечити документальне оформлення цієї події компетентними органами, вам необхідно вжити заходів щодо запобігання подальшим збиткам.
 • Після прибуття до місця призначення поставки вантажу, забезпечте участь уповноваженого представника СК «Країна» у складі комісії (під час складання дефектного акту) та надайте йому можливість огляду пошкодженого вантажу для фіксації наявних пошкоджень.
 • Протягом 2-х робочих днів з дня настання події надайте до СК «Країна» заяву встановленої форми із зазначенням детальної інформації про причини та обставини страхового випадку.

Перелік документів, необхідних для прийняття рішення щодо виплати страхового відшкодування за договорами добровільного страхування вантажів:

 • Повідомлення про настання страхової події.
 • Довідка компетентних державних органів щодо причин настання та характеру події, та факту пошкодження вантажу (в даному випадку — акт торгово-промислової палати, та інші документи щодо цієї події).
 • Перелік загиблого або пошкодженого вантажу, звіт страхувальника (Перевізника або Експедитора про подію).
 • Довідка (висновок) експертів про розмір заподіяних збитків та про подальшу придатність застрахованого пошкодженого вантажу для використання за призначенням.
 • Документи, що підтверджують вартість застрахованого вантажу на момент укладання договору страхування (початок здійснення перевезення).
 • Контракт на поставку вантажу, договір перевезення, рахунки-фактури, замовлення.
 • Специфікації на вантаж (дані, необхідні для ідентифікації вантажу).
 • Вантажна накладна.
 • Вантажна відомість (у разі наявності).
 • Пакувальний лист.
 • Документ щодо підтвердження майнового інтересу Страхувальника у застрахованому вантажі.
 • Письмова претензія від власника вантажу щодо відшкодування заподіяних збитків у зв’язку із пошкодженням застрахованого вантажу.

Повідомлення про настання страхової події

У РОЗДІЛІ: