Безкоштовно з мобільного 24/7
Правила та умови користування сайтом
FAQ
Безкоштовно з мобільного 24/7

Правила та умови користуванням сайтом

Здійснюючи користування веб-сайтом та он-лайн сервісами Акціонерного товариства «Страхова компанія «Країна» (далі – АТ «СК «Країна», «Компанія»), www.krayina.com (далі - Сайт), https://m.me/Krayina, https://t.me/Krayinabot, viber://pa?chatURI=krayina.com та мобільними застосунками (далі он-лайн сервіси) Компаінії, Ви приймаєте умови і правила користування, що вказані нижче, та берете на себе зобов’язання їх виконувати, а також даєте свою згоду на використання нами Ваших персональних даних відповідно до чинного законодавства України.

Умови щодо користування сайтом www.krayina.com та он-лайн сервісами, що надаються АТ «СК «Країна»

Загальні умови Ці Умови щодо користування сайтом www.krayina.com та он-лайн сервісами, що надаються АТ «СК «Країна» (далі також - «Договір», «Правила користування», «Угода») регулюють відносини щодо використання функцій Веб сайту www.krayina.com та он-лайн сервісами, та загальні умови можливого надання послуг страхування між АТ «СК «Країна», з одного боку, та фізичною або юридичною особою, яка прийняла умови цього Договору шляхом приєднання до нього в цілому і беззастережно (далі також - «Користувач сайту», «Користувач», «Клієнт»), з іншого боку, далі при спільному згадуванні іменовані «сторони», а окремо - «Сторона». Цей Договір та відносини Сторін, що виникли з цього Договору, регулюються законодавством України. Користувач має виконувати умови цього Договору при користуванні Сайтом та он-лайн сервісами, розміщенні інформації, а також при будь-якому іншому використанні сайту, он-лайн сервісів або їх змісту, незалежно від того, чи є він зареєстрованим або незареєстрованим користувачем. Надання послуг щодо користування Сайтом та он-лайн сервісами здійснюється відповідно до цього Договору, а також відповідно до будь-яких додатково укладених на його підставі документів, які з моменту їх опублікування на Сайті набувають для всіх Користувачів юридичної сили як невід’ємні додатки до цього Договору. Користувач має ознайомлюватися з цими Правилами перед кожним користуванням Сайтом та он-лайн сервісами. Продовжуючи користуватися Сайтом та он-лайн сервісами після оприлюднення змінених Правил, Користувач надає згоду на дотримання Правил з усіма його змінами. Чинна версія Договору доступна за адресою www.krayina.com. Доступ до Сайту, он-лайн сервісу або до певної послуги може мати кількісне та / або часове обмеження на розсуд АТ «СК «Країна» із дотриманням вимог законодавства, що регулює надання фінансових послуг. Цей Договір відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, є пропозицією (офертою) укласти договір із власником сайту www.krayina.com, яким є АТ «СК «Країна» (надалі також – «Власник сайту», «Адміністратор Сайту», «Адміністратор»), щодо користування Сайтом та он-лайн сервісами на умовах, які наведені нижче. Укладення Договору відбувається на підставі ст. 634 Цивільного кодексу України, відповідно до якої Користувач може лише приєднатися цілком до запропонованого власником Сайту Договору і не може запропонувати свої умови Договору. У разі, якщо фізична або юридична особа, яка знайомиться із цією Угодою, погоджується з нижченаведеними умовами, вона ставить відповідну позначку після ознайомлення з ним. Зазначена дія вважається акцептом оферти, тобто відповіддю особи, якій адресована пропозиція укласти договір, що підтверджує з боку юридичної або фізичної особи прийняття пропозиції, адресованої Адміністратором іншим учасникам цивільно-правових відносин, щодо укладення Договору щодо користування сайтом і надання йому юридичної сили договору. Будь-яка юридична особа приватного чи публічного права або будь-яка фізична особа, у тому числі фізична особа – підприємець, учинивши дії, що підтверджують акцепт оферти, набуває статусу Сторони цього Договору й іменується «Користувач». Іншою стороною цього Договору стає АТ «СК «Країна» як Адміністратор. У зв’язку із цим потенційному Користувачеві сайту www.krayina.com та он-лайн сервісу пропонується ознайомитися зі змістом цієї оферти, а саме з усіма істотними умовами користування, що становить предмет Договору, який пропонується укласти відповідно до умов цієї оферти. Договір вступає в силу з моменту вираження Користувачем згоди, шляхом прийняття умов Договору при натисканні розміщеної нижче кнопки «Прийняти умови». На Сайті можуть бути додатково встановлені умови використання окремих ресурсів та сервісів.У разі незгоди з умовами ціього Договору особа має право не приймати цієї оферти та, відповідно, має право відмовитися від укладення Договору та зобов’язана відмовитися від користування Сайтом та он-лайн сервісами. АТ «СК «Країна» та/або інші уповноважені юридичні та/або фізичні особи, у тому числі працівники АТ «СК «Країна»що мають доступ до сайту, можуть провести вдосконалення та/або зміну переліку послуг, умови

їх розрахунку, алгоритму оформлення договору страхування або договорів, утилітів, цін та/або іншої інформації сайту (включаючи дані умови) в будь-який момент без попереднього сповіщення. Користуючись Сайтом та он-лайн сервісами, Користувач засвідчує, що йому виповнилося 18 років, що інформація, яка надається ним, є достовірною, повною та належною. Кожна сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання цього Договору, відповідно до його умов. У разі, якщо змінилася дієздатність Користувача, а саме: його визнано недієздатним, або обмежено дієздатним або виникли інші юридичні обставини й факти, які суттєво вплинули на обсяг прав та обов’язків Користувача, що внеможливлює дотримання ним усіх положень цього Договору, – Користувач зобов’язаний негайно припинити будь-яке користування Сайтом та он-лайн сервісами. Для отримання додаткової інформації Користувач моє право звернутися на безкоштовну цілодобову інформаційну лінію АТ «СК «Країна» за номером 0 800 500 467 зі стаціонарного або 890 з мобільного номера.

Авторські права та права власності

Дизайн, графічні зображення та інформаційне наповнення веб-сайту www.krayina.com та он-лайн сервісів є власністю АТ «СК «Країна». Права на всі торгові марки, авторські права, інші права інтелектуальної власності стосовно інформації, що міститься на Сайті (а також принцип організації та структура Сайту), програмний код Сайту належить АТ «СК «Країна» і охороняються Законом України «Про авторське право та суміжні права». АТ «СК «Країна» дозволяє завантажувати інформацію з веб-сайта тільки у разі, з метою використання в особистих цілях. Забороняється використання опублікованої на веб-сайті інформації в електронних та друкарських джерелах без письмової згоди АТ «СК «Країна».

Реєстрація у Особистому (персональному) кабінеті та вчинення правочинів

Для того, щоб отримати інформацію щодо вартості страхових послуг, щодо яких укладаються договори на Сайті та з використанням он-лайн сервісів, укласти договір страхування, а також подати та отримати документи для врегулювання страхових випадків, Користувач повинен зареєструватися у Особистому кабінеті, надати певні відомості про реєстрацію, вибравши логін, пароль та адресу електронної пошти, і увійти до сайту, та виконувати вказівки, що надаються адміністратором сайту, зокрема, які наведені у реєстраційній формі. Однією з умов користування сайтом, он-лайн сервісами, послугами та інформацією сайту є те, що інформація, надана користувачем при реєстрації, є і залишиться точною, правильною, оновленою, та дійсною весь строк користування Сайтом, он-лайн сервісами та Особистим кабінетом. Користувач бере на себе зобов'язання негайно сповістити АТ «СК «Країна» у випадку, якщо змінилися (оновилися) які-небудь дані, що стосуються реєстрації користувача або предмету страхування. Сповіщення може бути направлене засобами поштового зв’язку або електронною поштою на адресу АТ «СК «Країна», або засобами Особистого кабінету. В разі виникнення у АТ «СК «Країна» сумнівів в справжності, відповідності або повноті поданих Користувачем відомостей чи якщо у АТ «СК «Країна» через інші пістави будуть підстави вважати, що подібні заходи будуть виправдані (включаючи ті випадки, коли СК «Країна» припускає, що на одного користувача (його аккаунт) зареєстровано декілька паролів / профайлів), або в разі, якщо під час реєстрації Користувач надає невірну інформацію чи у Адміністрації є підстави вважати таку інформацію невірною, неповною чи неточною, АТ «СК «Країна» має право відмовити даному Користувачеві в доступі до сайту, он-лайн сервісу та / або до будьякого зі своїх ресурсів у доступі до послуг та інформації сайту, а також призупинити, завершити або припинити дію договору з даним користувачем (якщо такий договір існує) із дотриманням вимог законодавства, що регулює надання фінансових послуг. Користувач несе відповідальність за збереження в таємниці свого пароля, номера рахунку, ID іншої інформації (якщо вона вказується), а також за всі дії, що виконуються за договором користувачем. У випадку несанкціонованого використання персональної інформації користувача або у випадку несанкціонованого доступу користувач зобов'язується повідомити про це АТ «СК «Країна» в найкоротший строк. Інформація, вказана при реєстрації та / або при оформленні договору страхування, є особистою інформацією Користувача і він не можете розкривати або відкривати доступ до його договору, ID або пароля третім особам. Для здійснення реєстрації у Особистому кабінеті Користувач самостійно обирає унікальне реєстраційне ім'я (Логін) з числа доступних для реєстрації та пароль доступу до ресурсу, та в подальшому несе відповідальність за безпеку логіна і пароля, а також за все, що буде зроблено на Сайті під цими логіном та паролем. Сторони погодили використання електронного підпису одноразовим ідентифікатором для потреб виконання цього Договору та інших послуг, що надаються Власником Сайту, зокрема, при користуванні Особистим кабінетом, підпису документів, що подаються, тощо.

Порядок реєстрації та користування сайтом

Реєстрація Користувача та створення Профілю на Сайті є безкоштовні. Ціна платних послуг, що можуть надаватися Власником Сайту, може визначатися в цьому Договорі, а також на відповідних сторінках або Розділах Сайту для кожної окремої послуги. Платні функції сайту www.krayina.com доступні Користувачам у розділі за посиланням: www.krayina.com. Умови, спосіб, ціна, строк (термін) та порядок оплати послуг можуть формуватися, з-поміж іншого, індивідуально та визначатися за домовленістю сторін перед наданням послуги. Вказані у цьому розділі здійснюються Користувачем в мережі Інтернет: www.krayina.com – у відповідному розділі Сайту. Після проведення Реєстрації створюється обліковий запис Користувача – його Профіль на Сайті у Особистому кабінеті, який є необхідним для доступу до визначених Адміністрацією Сайту розділів та можливостей Сайту. Зареєстрований Користувач самостійно визначає порядок використання свого Профілю на Сайті, а також умови користування Сайтом, що в будь-якому разі не повинно суперечити умовам цієї Угоди та положенням чинного законодавства України. Інформаційне наповнення Сайту, доступ до якого вимагає попередньої Реєстрації, визначається на розсуд Власника Сайту і може змінюватися в будь-який час на розсуд Власника Сайту. При Реєстрації Користувач повинен заповнити форму реєстрації, указавши свої Персональні дані, у тому числі самостійно обрати собі Логін та Пароль для доступу до Профілю. Користувач зобов’язується надавати достовірну інформацію про себе з питань, пропонованих у формі реєстрації, яка міститься за посиланням: www.krayina.com. У разі зміни Персональних даних Користувача Користувач зобов’язаний оновити свої Персональні дані протягом 24 (двадцятьох чотирьох) годин з моменту виникнення таких змін. Адміністратор має право заборонити використання певних імен Користувачів, а також Паролів (їхня довжина, допустимі символи, слова тощо). Зазначаючи ім’я Користувача, адресу електронної пошти, прізвище, ім’я та по батькові, Користувач підтверджує, що він має до них доступ, вони є належними саме йому, є достовірними та правдивими. В іншому разі Власник Сайту має право відмовити Користувачеві в користуванні Сайтом. Зазначаючи ім’я Користувача, адресу електронної пошти, прізвище, ім’я та по батькові, третіх осіб, Користувач підтверджує, що він має до них доступ, їх власники надали Користувачеві таке право та погодили укладення правочинів щодо них та використанні їх персональних даних. Користувач не має права передавати свої Логін та Пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб їх зберігання. У разі, якщо будь-які правочини на Сайті будуть учинені під Логіном і Паролем Користувача, уважається, що їх учинив Користувач; при цьому Користувач самостійно несе всю відповідальність за це. Власник Сайту має право на отримання від Користувача будь-якої інформації та документів, що підтверджують персональні дані, які Користувач зазначає при Реєстрації. Ненадання Користувачем інформації та документів, зазначених у цьому розділі Договору, є підставою для відмови в Реєстрації Користувача, а також підставою вважати, що інформація, уже надана Користувачем, є недостовірною, що надає право Власнику Сайту у будь-який момент видалити Профіль Користувача із Сайту та заборонити Користувачеві користуватися Сайтом, у тому числі за допомогою технічних засобів. Уся інформація, яка надається Користувачем при користуванні Сайтом, зберігається Адміністратором сайту такий період часу, який визначить Адміністратором сайту на власний розсуд. Адміністратор сайту має право на власний розсуд заблокувати або видалити обліковий запис Користувача й усю пов’язану з ним інформацію повністю або в частковому обсязі без зазначення причин, які призвели до цього; при цьому Користувач у зв’язку з цим відмовляється від будь-яких претензій морального чи матеріального характеру до Адміністратора сайту. Користувач має право знайомитися з Інформаційним наповненням Сайту без Реєстрації та створення Особистого кабінету; при цьому на Користувача поширюються всі положення цієї Угоди. Користувач при використанні Особистого кабінету зобовязаний використовувати файли, що мають один з таких форматів, що забезпечують можливість їх збереження на технічних засобах користувачів і допускають після збереження можливість пошуку і копіювання довільного фрагмента тексту засобами для перегляду: документ, що містить текст, таблиці та зображення (.doc, .docx, .rtf, .xls, .xlsx, або .pdf з розпізнаним текстом); документ, що містить графічні зображення (.pdf, .tif, .jpg з роздільною здатністю не менше 300 dpi). Інформація повинна розміщуватися (викладатися, заповнюватися) українською мовою. Одночасно допускається розміщення інформації іншою (іншими) мовою (мовами).

Сторони погодили, що Власник Сайту має право отримувати від Користувача всю інформацію та документацію, що надана ним на Сайті, та, зокрема, у Особистому кабінеті, додатково у паперовому вигляді та в оригіналах.

Використання/передача персональних даних

Персональні дані. Це відомості або сукупність відомостей про Користувача, який ідентифікований або може бути ідентифікований. Персональні дані, які збирає Компанія, охоплюють контактні дані, які надаються Користувачами при використанні Послуг (прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, адреса електронної пошти тощо); яка використовується для оплати Послуг; номери договорів (полісів) страхування тощо.  

Збір персональних даних відбувається тільки в разі добровільної згоди Користувача. Збір та обробка даних Користувача проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

Неперсоніфікована інформація — інформація, яка не прив’язана до конкретного Користувача Послуг. Неперсоніфікована інформація використовується виключно для формування статистичних даних та з метою покращення Послуг, у т.ч. інформування Користувача про нові Послуги.  

Під час відвідання Сайта та використання он-лайн сервісів Користувачі надають безумовну та безвідкличну згоду на збір, обробку та використання будь-яким чином на необмежений строк своїх персональних даних, а також третіх осіб, чиї дані вокни використовують, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, фінансового моніторингу, відносин щодо підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної звітності та іншої інформації з питань бухгалтерського обліку тощо. Обсяг персональних даних, щодо яких здійснюється процес обробки, та які можуть бути включені до бази персональних даних користувачів Сайту та он-лайн сервісів, визначається, як будь-яка інформація про користувачів Сайту та он-лайн сервісів (крім тієї, що становить комерційну таємницю), що стала відома в процесі користування Сайту та он-лайн сервісів та виконання Умов користування Сайтом. При використанні Сайта та он-лайн сервісів користувачі підтверджують, що вони повідомлені про включення їх персональних даних до бази персональних даних, мету збору даних та осіб, яким передаються їх персональні дані, а також про їх права передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

Зберігання даних, зміна і видалення 

Користувач, який надав свої персональні дані он-лайн сервісам: 

www.krayina.com, https://m.me/Krayina, https://t.me/Krayinabotviber://pa?chatURI=krayina.com має право на їх зміну і видалення, а так само на відкликання своєї згоди з їх використання зробивши особистий запит на гарячу лінію компанії.  

Для поновлення, отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних, відкликання згоди на обробку персональних даних, яке Користувачем надано Компанії згідно цієї Політики Конфіденційності, або у разі наявності будь-яких зауважень, побажань чи претензій щодо персональних даних, які обробляються Компанією, можна звернутися за наступною електронною адресою: [email protected].

Політика конфіденційності

Дійсна Політика є невід'ємною частиною Договору, а також інших укладених з Користувачем договорів, або договорів, які можуть бути укладені з Користувачем, для визначення порядку одержання, зберігання, обробки, використання й розкриття АТ «СК «Країна» Персональних даних Користувача при використанні ним Послуг Компанії, та он-лайн сервісів та Сайту. Користуючись послугами Сайту та он-лайн сервісів, Користувач висловлює свою згоду з Політикою конфіденційності персональних даних Сайту (далі - Політикою Конфіденційності), і по своїй волі та в своїх інтересах дає згоду на такі способи обробки Персональної інформації: збір, запис, систематизація, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення у встановлених цією Політикою цілях з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів на розсуд. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Клієнт/Користувач не повинен передавати персональні дані шляхом заповнення відповідних форм. Політика конфіденційності діє відносно всієї персональної інформації, яку Сайт та он-лайн сервіси, можуть отримати про Клієнта/Користувача під час використання сайту, програм і продуктів сайту. Використовуючи будь-яку частину Сайту, та он-лайн сервіси та Послуги, Користувач надає АТ «СК «Країна» право одержувати, зберігати, обробляти, використовувати й розкривати Персональні дані Користувача на умовах даного Договору. Цей Договір не регулює, а Компанія не несе відповідальності за порядок одержання, зберігання, обробки, використання й розкриття Персональних даних Користувача сторонніми підприємствами й Компаніями, що не перебувають у володінні або під управлінням Компанії, і фізичними особами, що не є працівниками Компанії, навіть якщо Користувач одержав доступ до сайтів, програмного забезпечення, товарів або послуг цих осіб за допомогою Сайту. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» (надалі - Закон), Користувач надає АТ «СК «Країна» свою повну необмежену строком згоду на обробку його персональних даних будь-яким способом, передбаченим Законом, занесення їх до баз персональних даних Страховика, передачу та/або надання доступу третім особам без отримання додаткової згоди Користувача. Обробка персональних даних здійснюється АТ «СК «Країна» з метою належного виконання умов Договору, договорів страхування, розслідування та провадження страхової діяльності відповідно до чинного законодавства України. Користувач також погоджується на пропонування послуг АТ «СК «Країна», в тому числі шляхом здійснення прямих контактів та відправлення повідомлень будь-якими засобами зв’язку. Користувач повідомлений про права згідно з Законом та про включення їх персональних даних до баз персональних даних АТ «СК «Країна». У розумінні Закону під персональними даними розуміється будь-яка інформація щодо Користувача в тому числі, прізвище, ім’я, по-батькові, дата та місце народження, адреса, телефон, паспортні дані, ідентифікаційний номер, професія, інформація що стосується стану здоров’я, поставлених діагнозів, призначеного лікування, а також інші відомості, надані при укладенні та виконанні Договору, в тому числі відомості, надані про інших учасників страхового випадку та врегулювання.

Метою одержання, зберігання, обробки й використання Персональних, Загальнодоступних та інших даних Користувача є захист інтересів Користувача та Сайту, а також надання Користувачу Послуг, включаючи показ таргетованої, персоналізованої або загальної інформації, покращення якості існуючих і створення нових сайтів та послуг, що надаються Сайтом. При використанні Користувачем Сайту та Послуг обладнання, на якому розташований Сайт, Сайт автоматично зберігає, обробляє та використовує дані Користувача, що не відносяться до Персональних, наприклад: IP-адреса Користувача, дані про місцезнаходження Користувача, які можна визначити за допомогою його IP-адреси, технічні параметри комп'ютера Користувача, наявність або відсутність у комп'ютері Користувача конкретного програмного забезпечення, налаштування даного програмного забезпечення, файли Сookie, а також статистична інформація про активність Користувача. Власник Сайту має право зберігати Персональні, Загальнодоступні та інші дані Користувача в обсязі та у строки необхідні для реалізації мети, що зазначена у цьому Договрі, або у строки, встановлені чинним законодавством України, нормами міжнародного права, або законодавством країни проживання або перебування Користувача. Володільцем та розпорядником персональних даних користувачів Сайту АТ «СК «Країна». Власник Сайту збирає тільки ті персональні дані (наприклад, ім'я і прізвище Користувача, логін і пароль доступу, адреса електронної пошти, номер контактного телефону, дата народження, стать і т.д.), які свідомо і добровільно надані Користувачем як суб'єктом персональних даних в цілях використання сервісів Сайту, що відповідно до вимог законодавства є згодою суб'єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці мети їх обробки. Власник Сайту не збирає будь-яку інформацію, до обробки якої, законодавством встановлені певні вимоги, як-то інформацію про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання в скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних (відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»). Власник Сайту збирає дані про статистику відвідування Сайту. Відомості можуть містити інформацію про з'єднання, трафік, браузер користувача, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет та знаходження на Сайті. Обробка і зберігання наданих персональних даних здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів Сайту. Надані персональні дані обробляються і можуть зберігатись в Базі персональних даних чи окремій таблиці Бази даних Сайту. Власник Сайту зобов'язується не надавати Персональні дані третім особам у комерційних цілях без згоди Користувача, якому належать ці дані. Передача Персональних даних третім особам допускається у наступних випадках:

- після одержання згоди Користувача, якому належить дана інформація;

- при необхідності передачі Персональних даних з метою виконання замовлення або запиту Користувача;

- за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право одержувати такі дані;

- у тому випадку, якщо на думку Компанії, Користувач порушує умови даного Договору та/або інших договорів і угод між Власником Сайту та Користувачем.

- в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Користувач дозволяє Компанії надавати дозвіл іншим компаніям, з якими Компанія уклала відповідні угоди, одержувати, зберігати та обробляти дані про Користувача (крім Персональних даних), такі як IP-адреса Користувача, файли Сookie, а також статистична інформація про активність Користувача для покращення якості надаваної цими компаніями послуг та інформації рекламного характеру. Користувач погоджується з тим, що конфіденційність переданих через Інтернет даних не гарантована і у випадку, якщо доступ до цих даних буде отриманий третіми особами поза зоною технічних засобів зв'язку, підвладних Компанії, Компанія не несе відповідальності за збиток, заподіяний таким доступом. Деякі сервіси Сайту передбачають здійснення та/або отримання Користувачем платежів за допомогою сторонніх платіжних систем, які не підпорядковуються Компанії та мають власні умови їх використання і політику конфіденційності. Компанія має право вносити зміни в дану Політику конфіденційності в порядку, передбаченому для змін у цей Договір. Компанія не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Договору, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань. До моменту прийняття умов даного Договору будь-який Користувач має право звернутися до Компанії для отримання роз'яснень щодо положень Договору.

У випадку визнання недійсної або нездійсненої будь-якої частини даного Договру, інші частини Договору залишаються чинними. Відмова кожної зі сторін від будь-якого положення або умови даної Договору, або будьяке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови. АТ «СК «Країна» цим повідомляє, що Користувач, як суб'єкт персональних даних, має права передбачені Законом України «Про захист персональних даних», а саме:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Власник Сайту може використовувати персональні дані Клієнта/Користувача з метою:

- Ідентифікації Користувача.

- Надання Користувачеві доступу до ресурсів Сайту.

- Встановлення з Користувачем зворотнього зв'язку, включаючи телефонний дзвінок, напрявлення повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту та надання послуг Страхування, направлення рекламної та іншої інформації про акції та інші послуги Адміністратора сайта.

- Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

- Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням Сайту.

Технічна інформація

Під час відвідування Користувачем Сайту, Адміністрації Сайту автоматично стає доступною інформація зі стандартних журналів реєстрації сервера. Сюди включається IP-адресу комп'ютера Користувача (або проксісервера, якщо він використовується для виходу в Інтернет), ім'я Інтернет-провайдера, ім'я домену, тип браузера і операційної системи, інформація про сайт/сторінку в соціальних мережах, з якого він перейшов на Сайт, сторінки Сайту, які Користувач відвідує, дату і час цих відвідувань, файли, Cookie. Це інформація аналізується Адміністратором сайту в агрегованому (знеособленому) вигляді для аналізу відвідуваності Сайту, і використовується при розробці пропозицій щодо його поліпшення та розвитку. Зв'язок між IP-адресою і персональною інформацією Користувача не розкривається третім особам, за винятком тих випадків, коли це на це є згода та/або вимагає законодавство.Технічну інформацію про відвідування Сайту (знеособлену) також збирають встановлені на сайті лічильники статистики. Сайт використовує Google Analytics, сервіс веб-аналітики, наданий компанією Google Inc (Google). Google Analytics використовує cookies, текстові файли, які зберігаються на комп'ютері Користувача, щоб допомогти проаналізувати, як користувачі використовують сайт. Інформація, отримана від cookies про використання веб-сайту (включаючи IP-адресу), передаватиметься на сервер Google в США і зберігатиметься

там. Google використовуватиме цю інформацію для оцінки користування сайтом, складання звітів про сайт для операторів Інтернет-послуг. Google може також передавати цю інформацію третім особам, якщо це не забороняється законом або якщо треті особи обробляють інформацію від імені Google. Власник Сайту використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Однак, не дивлячись на всі зусилля, АТ «СК «Країна» не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами регулювання Власника Сайту. АТ «СК «Країна» забезпечує застосування всіх відповідних зобов'язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження. При використанні Користувачем сервісів, на сторінках Сайту можуть бути присутніми коди інших інтернет ресурсів і третіх осіб, в результаті чого такі інтернет ресурси і треті особи отримують дані Користувача. Отже, ці інтернет-ресурси можуть отримувати і обробляти інформацію, про те, що Користувач відвідав ці сторінки, а також іншу інформацію, яку передає браузер користувача. Такими інтернет-ресурсами можуть бути: системи банеропоказів (наприклад, DoubleClick for Publishers, Admixer, AdRiver та ін.); соціальні плагіни мереж (наприклад, Discus, Facebook, Twitter, Google+). Використання зазначених сервісів АТ «СК «Країна» необхідно для оперативного аналізу відвідувань Сайту, внутрішньої і зовнішньої оцінки відвідуваності Сайту, глибини переглядів, активності користувачів. Дані, отримані від зазначених сервісів АТ «СК «Країна» не зберігає і не обробляє. Відповідно, якщо користувач в силу будь-яких причин не бажає, щоб зазначені сервіси отримували доступ до його персональних даних, користувач може за власним бажанням вийти зі свого аккаунта чи профіля, очистити файли cookie (через свій браузер). На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході по посиланню на інші веб-сайти дія цієї Політики на такі сайти поширюватися не буде. У зв'язку з чим, АТ «СК «Країна» рекомендує Користувачам переглядати політику в сфері конфіденційності і персональних даних кожного веб- сайту перед тим, як передавати будь-які персональні дані, за якими можуть ідентифікувати Користувача.

Адміністратор має право:

Використовувати адреси електронної пошти зареєстрованих Користувачів для розсилання повідомлень. Компанія має право завантажувати на комп'ютери Учасників файли Сookie (якщо Учасник самостійно не обмежив дану можливість у своєму веб-браузері), а також одержувати, зберігати, обробляти й використовувати інформацію, що міститься в Сookie.

Користувач має право:

Використовувати обраний ним логін і пароль по завершенню процесу реєстрації Користувача. У випадку виявлення фактів несанкціонованого використання ресурсів Сайту Користувач повинен якнайшвидше повідомити про це Адміністрацію. Користувач надає Адміністрації дозвіл на обробку наданої ним інформації, що передбачає також і використання такої інформації, в тому числі і з метою маркетингових досліджень та таргетинга на Сайті.

Відповідальність сторін

Сторони за порушення умов цього Договору несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України. Користувач несе відповідальність за власні дії у зв’язку зі створенням і розміщенням інформації на Сайті та та он-лайн сервісах відповідно до чинного законодавства України. Власник Сайту не несе відповідальності за порушення Користувачем цього Договору і залишає за собою право на свій власний розсуд, а також при отриманні інформації від інших Користувачів або третіх осіб про порушення Користувачем цього Договору змінювати (модерувати) або видаляти будь-яку опубліковану Користувачем інформацію, що порушує заборони, установлені цим Договором, у тому числі припиняти, обмежувати доступ Користувача до всіх або до будь-якого з розділів Сайту в будь-який час і з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням про це або без такого повідомлення. Адміністратор має право видалити профіль Користувача та/або призупинити, обмежити або припинити доступ Користувача до Сайту та та он-лайн сервісів, якщо буде виявлено, що дії Користувача на Сайті становлять загрозу для Сайту та/або його Користувачів.

Видалення Профілю Користувача означає автоматичне видалення всієї інформації, розміщеної в ньому, а також усієї інформації Користувача, уведеної при реєстрації на Сайті. Після видалення Персонального кабінету Користувач утрачає доступ до користування тими функціями Сайту, які доступні зареєстрованим користувачам. Погоджуючись із цим Договором, Користувач підтверджує свою згоду на використання Сайту та он-лайн сервісів виключно у своїх особистих цілях відповідно до положень цього Договору; при цьому Власник Сайту не відповідає за відповідність чи невідповідність Сайту цілям Користувача. Користувач несе повну відповідальність за відповідність змісту розміщеної ним інформації чи будь-яких інших даних та матеріалів вимогам чинного законодавства, включно з відповідальністю перед третіми особами у випадках, коли така інформація або її зміст порушують права й законні інтереси третіх осіб, у тому числі особисті немайнові права авторів, інші інтелектуальні права третіх осіб, та/або зазіхає на належні їм нематеріальні блага. Адміністратор не зобов’язаний попередньо перевіряти інформацію будь-якого виду, що розміщується Користувачем; при цьому Сторони погодили, що Власник Сайту має право на свій розсуд відмовити Користувачеві в розміщенні ним такої інформації або видалити її. Користувач усвідомлює та згоден з тим, що він повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов’язані з розміщенням та розповсюдженням такої інформації, включно з оцінкою надійності, повноти та доцільності зазначеного. Прийняття Користувачем умов цього Договору в порядку, визначеному цим Договором, свідчить про те, що Власник сайту послуг ознайомив Користувача з правами суб’єкта персональних даних, а Користувач повністю ознайомився з такими правами та зрозумів їх. Сторони усвідомлюють, що внаслідок збою в роботі Сайту, вірусної або хакерської атаки, технічних несправностей та/або внаслідок дії інших обставин Персональні дані Користувача можуть стати доступними й іншим особам. Користувач погоджується з тим, що не висуватиме будь-яких претензій до Постачальника послуг у зв’язку із цим. Власник сайту не несе відповідальності за дії третіх осіб, які отримали через використання мережі Інтернет або Сайту доступ до інформації про Користувача, за наслідки використання інформації, яка, у зв’язку з особливостями Сайту, може бути доступна будь-якому користувачеві мережі Інтернет. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають за цим Договором або у зв’язку з ним, у тому числі ті, що стосуються до його укладення, тлумачення, виконання, порушення, припинення або недійсності, якщо Користувач є фізичною особою – нерезидентом України або юридичною особою – нерезидентом України, за наявності умов, передбачених ст. 76 Закону України «Про міжнародне приватне право», підлягають розв’язанню в судах України, а якщо такий спір не може бути розв’язаний у судах України з будь-яких причин, то тоді такий спір розв’язується згідно з нормами міжнародного приватного права, при цьому правом, яке застосовуватиметься при розв’язанні спору, є матеріальне право України. Умови складено українською мовою та може бути надані Користувачеві для ознайомлення іншою мовою. У разі розбіжності українськомовної та іншомовної версій Угоди застосовуються положення українськомовної версії цієї Угоди. Власник Сайту забезпечує зворотний зв’язок із Користувачем за допомогою будь-якого з таких засобів на власний розсуд: –електронною поштою; –телефоном; –шляхом направлення відповіді Користувачеві у відповідному розділі Персонального кабінету. Користувач надає Адміністратору дозвіл на отримання звернень (повідомлень, запитів тощо) засобами телефонного зв’язку (в тому числі SMS-розсилок), поштового зв’язку, електронною поштою, на передачу персональних даних розпорядникам баз даних та третім особам, якщо цього вимагає захист прав та законних інтересів суб’єкта персональних даних чи інших особі, в інших цілях, які не суперечать законодавству України. Коритсувач при цьому підтверджує про повідомлення про його права, пов’язані із зберіганням і обробкою персональних даних, визначених законодавством, цілі обробки і осіб, яким передаються його персональні дані. Застережень до використання чи обробки персональних даних не має. Зобов’язуються при зміні персональних даних надавати у найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення таких персональних даних. Усі повідомлення, отримані Адміністратором від Користувача, належать до інформації, яку Користувач не вважає інформацією з обмеженим доступом, окрім банківської або іншої інформації, якій законом надано відповідний спеціальний статус, а отже, вона може розголошуватися Власником сайту послуг без письмової згоди Користувача на Сайті. Строк дії цієї Угоди – до повного виконання зобов’язань, узятих на себе Сторонами згідно з положеннями цієї Угоди.

Реквізити сторін

Реквізити Власника Сайта:

Сайт:www.krayina.com;

Зв’язок з Власником Сайта: https://www.krayina.com.

Реквізити Користувача:

Реквізити Користувача зазначаються Користувачем при Реєстрації на Сайті.

Уся інформація, яку отримає Постачальник унаслідок користування Сайтом Користувачем, може бути використана ним як інформація, що так чи інакше ідентифікує Користувача й належить до його реквізитів як Сторони цієї Угоди.

Не знайшли свого запитання, телефонуйте на номер 0-800-500-467, або
замовляй зворотній зв’язок