Безкоштовно з мобільного 24/7
FAQ
Безкоштовно з мобільного 24/7

Непередбачувані ситуації, наприклад, травми, захворювання у гострій формі, аварії, пожежі, підтоплення призводять до серйозних фінансових витрат. Страхування не захистить від неприємних подій, проте допоможе компенсувати фінансовий збиток. В Україні відносини між страховою компанією і страхувальником регулюються договором страхування. Згідно угоді, страхова компанія при настанні страхової події зобов’язується виплатити суму збитку, а страхувальник прийме зобов’язання щодо вчасного внесення на рахунок компанії встановленої суми – страхових платежей.

Порядок укладення договорів страхування

Оформлення договору страхування регламентується статтями 979-999 Цивільного кодексу й статтями 16-29 Закону України «Про страхування». Підставою для укладення договору є письмове звернення клієнта. Для оцінки страхового ризику, страховик має право вимагати документи, які підтверджують вартість майна або фінансовий стан юридичної особи.

В Україні передбачено оформлення договору у письмовому вигляді на підставі правил страхування, запропонованих страховиком. Правила розробляються окремо від кожного виду страхування і затверджуються Уповноваженим органом, який здійснює нагляд за страховою діяльністю.

Факт укладення договору засвідчується страховим полісом.

Договір вважається оформленим з моменту підписання і вступає в силу після оплату першого внеску.

Також Законом передбачене оформлення договору страхування (полісу) в електронному вигляді.

Об’єкти, суб’єкти і предмет договору страхування

Сторонами договору є страхувальник і страховик. Здійснювати свою діяльність в Україні мають право організації, які отримали ліцензію на страхову діяльність:

 • Страховики-резиденти – фінансові установи;
 • Страховики-нерезиденти – філіали іноземних страхових компаній, які мають ліцензію на ведення діяльності у своїй країні.

В якості страхувальника виступає юридична особа або дієздатна фізична особа. Законодавством передбачена можливість оформлення полісів страхування третіх осіб. При цьому одержання згоди застрахованої особи є обов’язковою умовою договору. Страхувальник має право на призначення фізичних осіб або представників юридичної особи одержувачами страхової виплати (вигодонабувачем).

В якості предмету договору страхування виступають інтереси, що пов’язані з життям, здоров’ям, працездатністю, володінням майном і компенсацією нанесених збитків. Рухоме й нерухоме майно, транспортні засоби, життя і здоров’я – об’єкти договору.

Види договорів страхування

В Україні страхові компанії надають широкий спектр послуг зі страхування. До їх компетенції входить страхування майна, особистих інтересів, ризиків відповідальності.

Договір майнового страхування

Договір укладається на добровільних засадах. Предметом договору виступають інтереси юридичних або фізичних осіб, пов’язаних із володінням, розпорядженням, експлуатацією майна. Страхуванню підлягає:

 • Нерухомість: житлові, виробничі, складські приміщення, господарчі споруди, заміські будинки;
 • Предмети іпотеки;
 • Оргтехніка, меблі, інше рухоме майно;
 • Транспорт: наземний, повітряний, залізничний;
 • Заставне майно;
 • Товар на складах;
 • Експонати виставок;
 • Будівельно-монтажні ризики.

Страховка покриває ризик псування майна у результаті пожежі, стихійних лих, затоплення, вибуху газового обладнання, аварій водопровідних і систем опалення, дорожньо-транспортних пригод, кражі та інших протиправних дій. Страхувальник самостійно обирає, від яких ризиків необхідно застрахувати майно.

Договір особистого страхування

Особисте страхування покриває ризики, що можуть трапитися безпосередньо з особою.

Страхування життя передбачає виплату у разі передчасної смерті застрахованої особи або досягнення нею віку, вказаного в договорі.

Страхування від нещасного випадку – можливість одержання грошової компенсації у разі травм, втрати працездатності або смерті страхувальника у разі непередбачуваних обставин.

При страхуванні на випадок захворювання у якості страхових ризиків обираються конкретні хвороби. Особам, що мають проблеми зі здоров’ям, вигідно оформити поліс добровільного медичного страхування. В цьому випадку передбачена компенсація витрат на лікування та перебування у клініці.

Договір страхування ризику відповідальності

Страхування відповідальності – можливість компенсувати збиток, нанесений третім особам через ненавмисні дії. І цьому випадку страхова подія – нанесення шкоди життю і здоров’ю особи, псування рухомого і нерухомого майна.

На законодавчому рівні передбачене обов’язкове страхування відповідальності за нанесену майну і навколишньому середовищу шкоду у сферах з високим ризиком небезпеки. До обов’язкових видів страхування відносять ОСЦПВ, страхування відповідальності перевізників усіх видів транспорту за збереження багажу, відповідальності операторів ядерних установок, страхування відповідальності від можливих наслідків вибухів і пожеж на об’єктах підвищеної небезпеки.

На добровільних засадах страхуються ризики:

 • Пов’язані із псуванням майна сусідів у зв’язку із затопленням або пожежею;
 • Нанесення шкоди третім особам домашніми тваринами;
 • Відповідальність непогашеного кредиту;
 • Відповідальність за неналежне виконання умов договору.

Вимоги до оформлення страхового полісу

Страховий поліс оформлюється згідно затверджених правил страхування і містить дані про суб’єкти договору з внесенням їх назви і юридичної адреси. Для фізичних осіб вказуються персональні дані, дата народження, адреса. У поліс вносить запис про те, що клієнт ознайомлений із правилами страхування.

У договорі страхування повинна міститися інформація:

 • Розмір страхової суми. Вказується максимальна сума, яка може бути виплачена у разу настання страхового випадку. При майновому страхуванні не може перевищувати вартості майна.
 • Страхові ризики. Договір може містити умови, які об’єднують різні події, в одному договорі страхування може бути декілька ризиків. Компенсація збитку відбудеться, якщо страховий випадок вказаний у переліку.
 • Страховий внесок/премія. Вносяться дані про розмір і порядок внесення платежів.
 • Строк дії. У більшості випадків договір оформлюється на 12 місяців  з можливістю подальшої пролонгації.
 • Порядок припинення дії договору. Описується в яких випадках дія договору може бути припинена достроково і порядок взаєморозрахунків у випадку розірвання договору.
 • Страхова виплата. Вказується алгоритм дії страхувальника у разі настання страхового випадку і умови виплати відшкодування.
 • Права і обов’язки сторін. Оговорюється відповідальність суб’єктів договору за невиконання умов документу.
 • Причини відмови у виплаті. Перераховуються причини, визначені правилами страхування або Законом «Про страхування».

Під час оформлення паперової версії поліс засвідчується печаткою і підписами представників кожної сторони. Електронний поліс підписується одноразовим смс-кодом або єдиним цифровим підписом.

Права і обов’язки сторін

Страховик. Обов’язки страховика включають ознайомлення клієнта з правилами страхування.

Після одержання інформації про страховий випадок, представник страхової компанії «Країна» у строки, передбачені законодавством, оформлюють документи для виплати відшкодування страхувальнику у період, зазначений у договорі страхування. За несвоєчасне виконання договірних обов’язків передбачені фінансові санкції.

Страховик зовоб’язаний переукласти договір страхування у разі зменшення ризиків або збільшення вартості майна.

Страховик захищає персональні дані і дотримується конфіденційності щодо майнового стану клієнтів. 

Згідно вимог статті 20 Закону «Про страхування» відомості про укладення договорів ОСЦПВ передаються у підрозділ Національної поліції.

Страхувальник. При оформленні страхового полісу страхувальник зобов’язаний надати у страхову компанію вичерпну інформацію про оцінки страхового ризику і інформувати про будь-які зміни. Страхувальник не має права приховувати інформацію про діючі страховки відносно предмету договору.

Основне зобов’язання застрахованої особи – не допускати порушень строків погашення страхових внесків.

При настанні страхової події страхувальник має прийняти міри для того, щоб запобігти або зменшити збиток і вчасно проінформувати страховика про страховий випадок.

Переваги оформлення договору страхування в СК «Країна»

Оформлення полісу страхування в СК «Країна» - це:

 • Зручно – оформлення страховки онлайн у будь-який зручний час;
 • Швидко – на одержання електронного полісу витрачається не більш, ніж 8 хвилин;
 • Надійно і прозоро – правила страхування доступні для ознайомлення на сайті страхової компанії;
 • Ввічливе і коректне ставлення до клієнтів;
 • Чіткі і доступні інструкції для страхувальників;
 • Можливість розрахувати вартість страховки самостійно, використовуючи онлайн-калькулятор;
 • Компенсація витрат на відновлення документів у випадку їх втрати або пошкодження у результаті страхової події;
 • Лояльні умов страхування для автолюбителів – сума страхової виплати не зменшується, якщо було зафіксоване порушення правил дорожнього руху;
 • Вигідні умови страхування від захворювань – розмір страхової виплати може скласти до 500 тисяч доларів.
Ми не розсилаємо спам та не передаємо информацїю третім особам