Безкоштовно з мобільного 24/7
FAQ
Безкоштовно з мобільного 24/7

Пандемія COVID-19 не вплинула на фінансову стійкість українських страховиків у 2020 рокі, проте вона спроможна знизити рентабельність капіталу у 2021 році і змінити попит на страхові продукти. Експерти очікують підвищення конкурентної боротьби у корпоративних видах страхування, а також ОСПЦВ і КАСКО. Прогнозується збільшення попиту на дешеві страхові продукти. Більш детально про розвиток українського ринку страхування у 2021 році розказано у даній статті.

Особливості розвитку ринку страхування в Україні

Страхування – це один із економічних сегментів України, що найстрімкіше розвивається. Уповільнення темпів росту ділової активності у минувшому році не завдало суттєвого впливу на дохідність страховиків, проте сформувало тренди майбутнього року. Страхування у 2021 році очікує зниження попиту на обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності і КАСКО: споживачі відкладають покупку авто на кращі часи. Змінився ринок корпоративного страхування: незахищенність середнього і малого бізнесу на період економічної кризи, викликаної пандеміє, спровокувала скорочення об’єму страхування застави та інших видів відповідальності. Важливо зазначити, що у сегменті великого бізнесу попит на корпоративну страховку залишився на поточному рівні або ж незначно знизився.

У другій половині 2020 року експерти галузі очікують на поступове збільшення динаміки фінансових показників страхових ринків. Цьому сприяють зростаючі об’єми класичного ринку і великий інвестиційний потенціал сектору. Суттєво змінились драйвери росту страхування у 2021 році. Якщо у докризовий період потужним фактором виступало ОСВЦВ, то зараз пріоритети змінились. Згідно даних авторитетного інтернтет-журналу «Форіншуер», в Україні у першому кварталі 2021 року на перший план вийшло страхування КАСКО. Туристичне страхування і страхування відповідальності відійшли на другий план в очікуванні нової хвилі кризи. Другим драйвером став ростучий попит на медичне страхування, проте ріст долі даного виду страхових послуг пов’язаний з подорожчанням страховки, а не з притоком нових клієнтів. Додатковим фактором стала чутливість кінцевого споживача до зовнішніх ризиків і оцінка страхування у 2021 році як ефективного способу боротьби з кризовими явищами.

Як регулюється діяльність страховиків в Україні.
Зміни в законодавстві

У Верховній Раді України зареєстрований проект закону №5315 «Про страхування» у 2021 році (29.03. 2021 р). Даний документ містить нові норми регулювання діяльності страховиків і переглядає застарілу методологію попереднього закону. В законопроекті враховані вимоги Євросоюзу і Міжнародної асоціації органів страхового нагляду (IAIS). У випадку прийняття закону учасники ринку матимуть право протягом перехідного періоду переорієнтувати свою діяльність відповідно до нової законодавчої бази.

Ключові зміни законопроекту:

 • Перехід від ліцензування окремих видів страхових послуг до ліцензування за класами страхування відповідно до міжнародної практики.
 • Посилення ліцензування і запровадження нових вимог до входу страховика на ринок.
 • Формування ефективної управлінської системи і забезпечення прозорості форм власності страхового ринку.
 • Регламентація вимог до виходу компанії з ринку з метою захисту клієнтів і партнерів і виконання максимально можливого об’єму зобов’язань страховика перед споживачами та кредиторами.
 • Запровадження диференційованого підходу до платоспроможності страховиків. Нові вимоги до капіталу запроваджуватимуться поетапно.
 • Застосування ризик-орієнованого підходу при регулювання галузі і нагляду над страховиками з метою достовірної оцінки ризиків на ранніх етапах.
 • Нові вимоги до договорів страхування у 2021 році й реалізації страхових продуктів. Законопроект передбачає повне розкриття даних договору і розміру страхової премії, точну дату оплати і наслідки відсутності оплати.
 • Регулювання діяльності страхових посередників. З метою захисту інтересів страховиків й застрахованих осіб законопроектом встановлені нові вимоги до страхових посередників (брокерів і агентів).

У законопроект включені додаткові способи для реалізації наглядової функції Нацбанку. Коригуючі міри, методи раннього втручання і взаємодії застосовуються у разі виявлення порушень страховою компанією вимог нормативної і законодавчої бази.

Не менш важливим стимулом внесення змін до закону стала необхідність у додатковому захисті інтересів застрахованих осіб. Встановленні додаткові вимоги, які удосконалюють дію регулятора відносно страхових посередників. Після введення в дію законодавчого акту брокери і агенти в обов’язковому поряду будуть реєструватися в єдиному Реєстрі.

Велика увага приділяється фаховій кваліфікації посередників. Регламентується вимоги до процесу навчання і підвищення кваліфікації, контролю над діловою репутацією і дотримання професійних стандартів, виявлення і перешкоджання конфлікту інтересів. Розширюється перелік даних, які посередники зобов’язані розкривати клієнтам на всіх етапах роботи з договором.

В цілому очікувані зміни до законодавства удосконалюють регулювання галузі, а також посилюють вимоги до страховиків і посередників, покращують практику захисту прав кінцевого споживача.

Види страхування

Різновиди страхових послуг визначаються об’єектом страхування, можливими ризиками і тарифними ставками. Розрізняють популярні й унікальні види, обов’язкові і добровільні, страхування життя, об’єктів, ризиків, відповідальності. Нижче запропонований короткий опис видів страхування:

Авіаційне страхування включає страхування ризиків, пов’язаних з повітряними і космічними польотами, відповідальністю перевізника, покриття для захисту від фінансових втрат, пов’язаних з пошкодженням повітряного судна або травмами будь-якої особи, що бере участь у авіаційній пригоді, страхування здоров’я і життя обслуговуючого персоналу, льотного складу.

Автомобільне страхування передбачає обов’язкове (ОСЦПВ) й добровільне (КАСКО). У першому випадку об’єктом страхування є загальноцивільна відповідальність автовласника за можливий нанесений збиток життю і здоров’ю водія і пасажирів, псування транспортного засобу. При добровільному страхуванні об’єктом є автомобіль і ризики угону, пошкодження у випадку ДТП і форс-мажорних обставин.

Агрономічне страхування передбачає захист продукції і насаджень підприємств аграрного сектору від неврожаю і несприятливих кліматичних явищ, які викликали псування врожаю та сходжень.

«Зелена картка» входить у перелік обов’язкового автострахування і передбачає цивільно-правову відповідальність страховика за межами України. Green Card – міжнародна «автоцивілка».

Добровільне медичне страхування покриває можливі ризики, пов’язані зі здоров’ям застрахованої особи. Розрізняють приватні і корпоративні програми, стандартну і розширену версію ДМС.

Страхування водного транспорту передбачає захист вантажних і пасажирських суден від ризиків пошкодження в результаті надзвичайних подій, природних катаклізмів та умисних дій третіх осіб.

Страхування залізничного транспорту забезпечує захист рухомого складу й вагонного парку (пасажирського, вантажного) від аварійних пошкоджень і псування техніки у результаті стихійних лих і зловмисних дій третіх осіб.

Страхування майна – широкий термін, що означає серію полісів, які забезпечують або захист майна, або страхування відповідальності власників майна. Страхування майна забезпечують фінансову компенсацію власнику чи орендатору будівлі, її оздоблення і вмісту у випадку пошкодження чи викрадення, а також особі, що не є власником або орендатором, якщо дана особа була травмована на об’єкті.

Страхування тварин передбачає можливість застрахувати домашніх улюбленців і тварин від загибелі, викрадення, зникнення, захворювання.

Страхування життя – поліс страхування життя гарантує, що страховик виплачує певну суму вказаним вигодонабувачам у випадку смерті страхувальника в обмін на премії, які були виплачені власником поліса протягом життя.

Страхування відповідальності розповсюджується на декілька видів страхування і передбачає відшкодування майнової шкоди, яку страхувальник завдав третім особам.

Туристичне страхування – це вид страхування, який покриває витрати і збитки, пов’язані із подорожами по країні або за кордон.

Фінансове страхування передбачає захист страхувальника від фінансових втрат. Затребуване при укладенні угод, проведені великих траншів.

Найбільш затребуваним в Україні видом страхування у 2021 році є страхування медичних ризиків. Даний фактор обумовлений несприятливою епідеміологічною ситуацією у країні і світі, яку страховики оцінювали як високоризиковану. Додатковим стимулом для придбання полісів страхування життя стало включення до них затребуваних медичних послуг (телемедицина, онкологічні ризики, check-up).

Порядок і правила оформлення страхового полісу в Україні в 2021 році

Несприятлива епідеміологічна ситуація сприяла масовому переходу бізнеса в онлайн-формат. Більшість страхових компаній пропонує клієнтам пройти оформлення страхового полісу в інтернеті.

Загальноприйняті правила оформлення страхового полісу:

 1. На сайті страхової компанії вибрати вид страхування (фінансове, майнове, медичне…).
 2. Ознайомитися з тарифами і програмами, що пропонуються.
 3. За необхідності активувати додаткові опції. Дочекатися опрацювання інформації.
 4. Оплатити страховку.
 5. Одержати поліс.

Більш детальний порядок оформлення електронного полісу на прикладі ОСВЦВ:

 • Виконайте розрахунок вартості через інструмент «Калькулятор», вкажіть дані власника, інформацію про ТЗ та всіх водіїв, що допущені до керування.
 • Дочекайтесь перевірки даних.
 • Оплатіть послугу страхування.
 • Отримайте поліс на електронну пошту.

Збережіть його у пам’яті смартфону і майте при собі роздрукований документ у форматі А4.

Переваги оформлення страхування в страховій компанії «Країна»

Страхова компанія «Країна» працює на ринку з 1994 року і зарекомендувала себе як надійного партнера і відповідального страховика. Велика мережа регіональних дирекцій і центрів продажу забезпечує широке покриття всією територією Україні й пропонує швидко, зручно, надійно і недорого оформити страховий поліс.

Основні напрямки нашої діяльності:

ДМС – СК «Країна» пропонує гнучкі тарифні плани і індивідуальні проекти для приватного і корпоративного страхування. Передбачена система розгляду нестрахових випадків. Партнерами нашої страхової компанії стали 4 000 медичних центрів на території країни. Перелік клінік постійно розширюється.

Корпоративне КАСКО – комплекс страхових послуг із захисту автопарку корпоративних клієнтів.

Страхування майна передбачає захист нерухомості, оргтехніки, меблів, інвентаря, сировини, обладнання.

Агрострахування – захист аграріїв від непередбачуваних ризиків, пов’язаних з повним або частковим псуванням урожаю або посівів. Передбачене страхування за індексом врожайності.

СК «Країна» - оптимальний спосіб захисту власного та родинного здоров’я та благополуччя, а також забезпечення надійного майбутнього у цьому мінливому світі!

Ми не розсилаємо спам та не передаємо информацїю третім особам