Безкоштовно з мобільного 24/7
FAQ
Безкоштовно з мобільного 24/7
18.06.2021
Страхування у 2021 році
Пандемія COVID-19 не вплинула на фінансову стійкість українських страховиків у 2020 рокі, проте вона спроможна знизити рентабельність капіталу у 2021 році і змінити попит на страхові продукти. Експерти очікують підвищення конкурентної боротьби у корпоративних видах страхування, а також ОСПЦВ і КАСКО. Прогнозується збільшення попиту на дешеві страхові продукти. Більш детально про розвиток українського ринку страхування у 2021 році розказано у даній статті. Особливості розвитку ринку страхування в Україні Страхування – це один із економічних сегментів України, що найстрімкіше розвивається. Уповільнення темпів росту ділової активності у минувшому році не завдало суттєвого впливу на дохідність страховиків, проте сформувало тренди майбутнього року. Страхування у 2021 році очікує зниження попиту на обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності і КАСКО: споживачі відкладають покупку авто на кращі часи. Змінився ринок корпоративного страхування: незахищенність середнього і малого бізнесу на період економічної кризи, викликаної пандеміє, спровокувала скорочення об’єму страхування застави та інших видів відповідальності. Важливо зазначити, що у сегменті великого бізнесу попит на корпоративну страховку залишився на поточному рівні або ж незначно знизився. У другій половині 2020 року експерти галузі очікують на поступове збільшення динаміки фінансових показників страхових ринків. Цьому сприяють зростаючі об’єми класичного ринку і великий інвестиційний потенціал сектору. Суттєво змінились драйвери росту страхування у 2021 році. Якщо у докризовий період потужним фактором виступало ОСВЦВ, то зараз пріоритети змінились. Згідно даних авторитетного інтернтет-журналу «Форіншуер», в Україні у першому кварталі 2021 року на перший план вийшло страхування КАСКО. Туристичне страхування і страхування відповідальності відійшли на другий план в очікуванні нової хвилі кризи. Другим драйвером став ростучий попит на медичне страхування, проте ріст долі даного виду страхових послуг пов’язаний з подорожчанням страховки, а не з притоком нових клієнтів. Додатковим фактором стала чутливість кінцевого споживача до зовнішніх ризиків і оцінка страхування у 2021 році як ефективного способу боротьби з кризовими явищами. Як регулюється діяльність страховиків в Україні. Зміни в законодавстві У Верховній Раді України зареєстрований проект закону №5315 «Про страхування» у 2021 році (29.03. 2021 р). Даний документ містить нові норми регулювання діяльності страховиків і переглядає застарілу методологію попереднього закону. В законопроекті враховані вимоги Євросоюзу і Міжнародної асоціації органів страхового нагляду (IAIS). У випадку прийняття закону учасники ринку матимуть право протягом перехідного періоду переорієнтувати свою діяльність відповідно до нової законодавчої бази. Ключові зміни законопроекту: Перехід від ліцензування окремих видів страхових послуг до ліцензування за класами страхування відповідно до міжнародної практики. Посилення ліцензування і запровадження нових вимог до входу страховика на ринок. Формування ефективної управлінської системи і забезпечення прозорості форм власності страхового ринку. Регламентація вимог до виходу компанії з ринку з метою захисту клієнтів і партнерів і виконання максимально можливого об’єму зобов’язань страховика перед споживачами та кредиторами. Запровадження диференційованого підходу до платоспроможності страховиків. Нові вимоги до капіталу запроваджуватимуться поетапно. Застосування ризик-орієнованого підходу при регулювання галузі і нагляду над страховиками з метою достовірної оцінки ризиків на ранніх етапах. Нові вимоги до договорів страхування у 2021 році й реалізації страхових продуктів. Законопроект передбачає повне розкриття даних договору і розміру страхової премії, точну дату оплати і наслідки відсутності оплати. Регулювання діяльності страхових посередників. З метою захисту інтересів страховиків й застрахованих осіб законопроектом встановлені нові вимоги до страхових посередників (брокерів і агентів). У законопроект включені додаткові способи для реалізації наглядової функції Нацбанку. Коригуючі міри, методи раннього втручання і взаємодії застосовуються у разі виявлення порушень страховою компанією вимог нормативної і законодавчої бази. Не менш важливим стимулом внесення змін до закону стала необхідність у додатковому захисті інтересів застрахованих осіб. Встановленні додаткові вимоги, які удосконалюють дію регулятора відносно страхових посередників. Після введення в дію законодавчого акту брокери і агенти в обов’язковому поряду будуть реєструватися в єдиному Реєстрі. Велика увага приділяється фаховій кваліфікації посередників. Регламентується вимоги до процесу навчання і підвищення кваліфікації, контролю над діловою репутацією і дотримання професійних стандартів, виявлення і перешкоджання конфлікту інтересів. Розширюється перелік даних, які посередники зобов’язані розкривати клієнтам на всіх етапах роботи з договором. В цілому очікувані зміни до законодавства удосконалюють регулювання галузі, а також посилюють вимоги до страховиків і посередників, покращують практику захисту прав кінцевого споживача. Види страхування Різновиди страхових послуг визначаються об’єектом страхування, можливими ризиками і тарифними ставками. Розрізняють популярні й унікальні види, обов’язкові і добровільні, страхування життя, об’єктів, ризиків, відповідальності. Нижче запропонований короткий опис видів страхування: Авіаційне страхування включає страхування ризиків, пов’язаних з повітряними і космічними польотами, відповідальністю перевізника, покриття для захисту від фінансових втрат, пов’язаних з пошкодженням повітряного судна або травмами будь-якої особи, що бере участь у авіаційній пригоді, страхування здоров’я і життя обслуговуючого персоналу, льотного складу. Автомобільне страхування передбачає обов’язкове (ОСЦПВ) й добровільне (КАСКО). У першому випадку об’єктом страхування є загальноцивільна відповідальність автовласника за можливий нанесений збиток життю і здоров’ю водія і пасажирів, псування транспортного засобу. При добровільному страхуванні об’єктом є автомобіль і ризики угону, пошкодження у випадку ДТП і форс-мажорних обставин. Агрономічне страхування передбачає захист продукції і насаджень підприємств аграрного сектору від неврожаю і несприятливих кліматичних явищ, які викликали псування врожаю та сходжень. «Зелена картка» входить у перелік обов’язкового автострахування і передбачає цивільно-правову відповідальність страховика за межами України. Green Card – міжнародна «автоцивілка». Добровільне медичне страхування покриває можливі ризики, пов’язані зі здоров’ям застрахованої особи. Розрізняють приватні і корпоративні програми, стандартну і розширену версію ДМС. Страхування водного транспорту передбачає захист вантажних і пасажирських суден від ризиків пошкодження в результаті надзвичайних подій, природних катаклізмів та умисних дій третіх осіб. Страхування залізничного транспорту забезпечує захист рухомого складу й вагонного парку (пасажирського, вантажного) від аварійних пошкоджень і псування техніки у результаті стихійних лих і зловмисних дій третіх осіб. Страхування майна – широкий термін, що означає серію полісів, які забезпечують або захист майна, або страхування відповідальності власників майна. Страхування майна забезпечують фінансову компенсацію власнику чи орендатору будівлі, її оздоблення і вмісту у випадку пошкодження чи викрадення, а також особі, що не є власником або орендатором, якщо дана особа була травмована на об’єкті. Страхування тварин передбачає можливість застрахувати домашніх улюбленців і тварин від загибелі, викрадення, зникнення, захворювання. Страхування життя – поліс страхування життя гарантує, що страховик виплачує певну суму вказаним вигодонабувачам у випадку смерті страхувальника в обмін на премії, які були виплачені власником поліса протягом життя. Страхування відповідальності розповсюджується на декілька видів страхування і передбачає відшкодування майнової шкоди, яку страхувальник завдав третім особам. Туристичне страхування – це вид страхування, який покриває витрати і збитки, пов’язані із подорожами по країні або за кордон. Фінансове страхування передбачає захист страхувальника від фінансових втрат. Затребуване при укладенні угод, проведені великих траншів. Найбільш затребуваним в Україні видом страхування у 2021 році є страхування медичних ризиків. Даний фактор обумовлений несприятливою епідеміологічною ситуацією у країні і світі, яку страховики оцінювали як високоризиковану. Додатковим стимулом для придбання полісів страхування життя стало включення до них затребуваних медичних послуг (телемедицина, онкологічні ризики, check-up). Порядок і правила оформлення страхового полісу в Україні в 2021 році Несприятлива епідеміологічна ситуація сприяла масовому переходу бізнеса в онлайн-формат. Більшість страхових компаній пропонує клієнтам пройти оформлення страхового полісу в інтернеті. Загальноприйняті правила оформлення страхового полісу: На сайті страхової компанії вибрати вид страхування (фінансове, майнове, медичне…). Ознайомитися з тарифами і програмами, що пропонуються. За необхідності активувати додаткові опції. Дочекатися опрацювання інформації. Оплатити страховку. Одержати поліс. Більш детальний порядок оформлення електронного полісу на прикладі ОСВЦВ: Виконайте розрахунок вартості через інструмент «Калькулятор», вкажіть дані власника, інформацію про ТЗ та всіх водіїв, що допущені до керування. Дочекайтесь перевірки даних. Оплатіть послугу страхування. Отримайте поліс на електронну пошту. Збережіть його у пам’яті смартфону і майте при собі роздрукований документ у форматі А4. Переваги оформлення страхування в страховій компанії «Країна» Страхова компанія «Країна» працює на ринку з 1994 року і зарекомендувала себе як надійного партнера і відповідального страховика. Велика мережа регіональних дирекцій і центрів продажу забезпечує широке покриття всією територією Україні й пропонує швидко, зручно, надійно і недорого оформити страховий поліс. Основні напрямки нашої діяльності: ДМС – СК «Країна» пропонує гнучкі тарифні плани і індивідуальні проекти для приватного і корпоративного страхування. Передбачена система розгляду нестрахових випадків. Партнерами нашої страхової компанії стали 4 000 медичних центрів на території країни. Перелік клінік постійно розширюється. Корпоративне КАСКО – комплекс страхових послуг із захисту автопарку корпоративних клієнтів. Страхування майна передбачає захист нерухомості, оргтехніки, меблів, інвентаря, сировини, обладнання. Агрострахування – захист аграріїв від непередбачуваних ризиків, пов’язаних з повним або частковим псуванням урожаю або посівів. Передбачене страхування за індексом врожайності. СК «Країна» - оптимальний спосіб захисту власного та родинного здоров’я та благополуччя, а також забезпечення надійного майбутнього у цьому мінливому світі!
Докладніше
Ми не розсилаємо спам та не передаємо информацїю третім особам